horoscope

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-10-18 isg 2018-10-25

i;sfha ,.ak m,dm, 2018-10-18 isg 2018-10-25

Views: 97  Oct 18, 2019    Read More...

fyg rù ;=,djg hhs

fyg rù ;=,djg hhs

Views: 130  Oct 17, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 5  Oct 17, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4  Oct 17, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-14 isg 2019-10-21

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-14 isg 2019-10-21

Views: 4633  Oct 15, 2019    Read More...

rù ;=,dfõ kSp p,s;hl Tla 18 fkd 17 wiqn mqj;a

rù ;=,dfõ kSp p,s;hl Tla 18 fkd 17 wiqn mqj;a

Views: 4570  Oct 15, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ Tla 13 isg Tla 19 f;la&

,.akdêm;s l=c yfha rú iu.hs' nqO" isl=re yf;a o" .=re wfÜ o" Yks" fla;= 9" rdyq 3 .uka.kS' tu .%y

Views: 4474  Oct 13, 2019    Read More...

wdorh''' Ôú;h''' újdyh''' Èfjka fkdj fud<fhka l;d lrkafkls jDIN

Tn Wmka fudfydf;a§ wyia .%y is;shfï iksgqyka ù we;s ,.ak fodf<di w;=ßka tla ,.akhla Tng ysñ fõ‍'

Views: 4443  Oct 13, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-10 isg 2019-10-17

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-10 isg 2019-10-17

Views: 4426  Oct 10, 2019    Read More...

.%yhka mroñka kele;a fmrg mñfKa

.%yhka mroñka kele;a fmrg mñfKa

Views: 4435  Oct 10, 2019    Read More...

ia;%S fomd u; ,dhejqKq cSúf;a ryia

ia;%S fomd u; ,dhejqKq cSúf;a ryia

Views: 4437  Oct 10, 2019    Read More...

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

fï i;sfha úfYaI iqn kele;a

Views: 4435  Oct 10, 2019    Read More...

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

ì,s`odf.a kug iqn wl=re

Views: 4422  Oct 10, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-06 isg 2019-10-13

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-06 isg 2019-10-13

Views: 4428  Oct 07, 2019    Read More...

Tlaf;danrh Tnt fldfyduo@

Tlaf;danrh Tnt fldfyduo@

Views: 4451  Oct 07, 2019    Read More...

Tla 28od isl=re jDYaÑlhg

Tla 28od isl=re jDYaÑlhg

Views: 4445  Oct 07, 2019    Read More...

isxy wdorh'''' Ôú;h''' újdyh'''

cHdka;r ;,hg m;a isxy ,.ak ysñhka } kefmda,shka fndkmdÜ" kS,a wdïiafg%daka" we,am%â ysõfldla"

Views: 4426  Oct 07, 2019    Read More...

is¿ñK ,.ak m,dm,‍ ^ Tla• 06 isg Tla• 12 f;la&

,.akdêm;s l=c" rú yhjekafkah' nqO" isl=re yf;a o" .=re wfÜ o" Yks 9" rdyq 3 .uka .kS' tu .%y f.daprh

Views: 4421  Oct 06, 2019    Read More...

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-03 isg 2019-10-10

i;sfha ,.ak m,dm, 2019-10-03 isg 2019-10-10

Views: 4424  Oct 03, 2019    Read More...

isl=re fyg ;=,djg hhs

isl=re fyg ;=,djg hhs

Views: 4423  Oct 03, 2019    Read More...

Video Songs

Pawela Walakule

Pawela Walakule

Manussakama

Manussakama

Aatha Paawela

Aatha Paawela

Sithum Wasanthe

Sithum Wasanthe

Mawa Amathaka kalata

Mawa Amathaka kalata

Pem Madira Wehe

Pem Madira Wehe

Live Shows

Super Angels

Super Angels
Oct 03, 2019

Flashback Live in Mathugama

Flashback Live in Mathugama
Oct 03, 2019

Flashback 2019 italy Siracusa

Flashback 2019 italy Siracusa
Oct 03, 2019

Flashback Live in Agbowa 2019

Flashback Live in Agbowa 2019
Sep 30, 2019

Cartoons

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-47
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-17

Ballai Pooso Dennai-17
Oct 10, 2019

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46

Inspector Pretty - Mrs. Lucky-46
Oct 10, 2019

Ballai Pooso Dennai-16

Ballai Pooso Dennai-16
Oct 10, 2019

Ladies