asd
asf
asd

fldia fvj,a


Apr 10, 2019    Views: 81

fldia fvj,a
wjYH o%jH
fyd¢ka meiqKq fldia uÿ¿ 10" f,dl= ¨kq f.ä 2la" ;lald,s f.ähla" fgduefgda fidaia fïi ye¢ 2" lE,s ñßia fïi ye¢ 1" wU pÜks fïi ye¢ 1" lrmsxpd lsks;a;la" ÆKq rig wkqj" .ïñßia iaj,amhla" f;,a wjYH ;rug" mdkamsá .%Eï 100" ì;a;rhla" Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1$4

idok wdldrh
fldia uÿ¿ fidaod weg bj;a lr y;rg m,d .kak' mdkamsá" ì;a;rh" ‍fmd,alsß" ÆKq oud wkd Wl= negrhla idod .kak' oeka fldia lene,s negrfha .s,ajd r;ajQ .eUqre f;,g oud rkajka mdgg neo.kak'


Image

Views: 81      Apr 10, 2019

Views: 89      Apr 10, 2019

Views: 90      Apr 10, 2019

Views: 81      Apr 09, 2019

Views: 84      Apr 09, 2019

Views: 154      Mar 15, 2019

Views: 104      Mar 15, 2019

Views: 101      Mar 15, 2019

Views: 163      Feb 25, 2019

Views: 166      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 128      Feb 12, 2019

Views: 142      Jan 31, 2019

Views: 159      Jan 26, 2019

Views: 177      Jan 01, 2019

Views: 190      Jan 01, 2019

Views: 182      Jan 01, 2019

Views: 181      Dec 31, 2018

Views: 187      Dec 18, 2018

Views: 185      Dec 18, 2018

Views: 214      Dec 18, 2018

Views: 177      Dec 18, 2018

Views: 216      Dec 04, 2018

Views: 209      Dec 04, 2018

Views: 254      Nov 27, 2018

Views: 248      Nov 23, 2018

Views: 202      Nov 23, 2018

Views: 209      Nov 14, 2018

Views: 120      Oct 22, 2018

Views: 168      Oct 22, 2018

Views: 125      Oct 22, 2018

Views: 172      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 2937      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2910      Oct 04, 2018

Views: 17239      Oct 04, 2018