fldia fvj,a


Apr 10, 2019    Views: 493

fldia fvj,a
wjYH o%jH
fyd¢ka meiqKq fldia uÿ¿ 10" f,dl= ¨kq f.ä 2la" ;lald,s f.ähla" fgduefgda fidaia fïi ye¢ 2" lE,s ñßia fïi ye¢ 1" wU pÜks fïi ye¢ 1" lrmsxpd lsks;a;la" ÆKq rig wkqj" .ïñßia iaj,amhla" f;,a wjYH ;rug" mdkamsá .%Eï 100" ì;a;rhla" Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1$4

idok wdldrh
fldia uÿ¿ fidaod weg bj;a lr y;rg m,d .kak' mdkamsá" ì;a;rh" ‍fmd,alsß" ÆKq oud wkd Wl= negrhla idod .kak' oeka fldia lene,s negrfha .s,ajd r;ajQ .eUqre f;,g oud rkajka mdgg neo.kak'


Image

Views: 65      Oct 22, 2019

Views: 77      Oct 14, 2019

Views: 68      Oct 14, 2019

Views: 80      Oct 02, 2019

Views: 94      Oct 02, 2019

Views: 119      Sep 23, 2019

Views: 88      Sep 23, 2019

Views: 91      Sep 23, 2019

Views: 99      Sep 19, 2019

Views: 90      Sep 19, 2019

Views: 139      Sep 04, 2019

Views: 114      Sep 04, 2019

Views: 154      Aug 05, 2019

Views: 215      Jul 23, 2019

Views: 240      Jul 15, 2019

Views: 215      Jul 15, 2019

Views: 235      Jul 13, 2019

Views: 416      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 08, 2019

Views: 262      Jul 04, 2019

Views: 271      Jun 28, 2019

Views: 225      Jun 28, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 238      Jun 28, 2019

Views: 232      Jun 28, 2019

Views: 221      Jun 24, 2019

Views: 219      Jun 24, 2019

Views: 202      Jun 19, 2019

Views: 228      Jun 19, 2019

Views: 199      Jun 19, 2019

Views: 196      Jun 19, 2019

Views: 211      Jun 03, 2019

Views: 217      Jun 03, 2019

Views: 228      Jun 03, 2019

Views: 228      Jun 03, 2019

Views: 248      Jun 02, 2019

Views: 192      Jun 01, 2019

Views: 232      May 29, 2019

Views: 222      May 29, 2019

Views: 213      May 29, 2019

Views: 218      May 29, 2019

Views: 498      May 29, 2019

Views: 203      May 28, 2019