fldia fvj,a


Apr 10, 2019    Views: 130

fldia fvj,a
wjYH o%jH
fyd¢ka meiqKq fldia uÿ¿ 10" f,dl= ¨kq f.ä 2la" ;lald,s f.ähla" fgduefgda fidaia fïi ye¢ 2" lE,s ñßia fïi ye¢ 1" wU pÜks fïi ye¢ 1" lrmsxpd lsks;a;la" ÆKq rig wkqj" .ïñßia iaj,amhla" f;,a wjYH ;rug" mdkamsá .%Eï 100" ì;a;rhla" Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1$4

idok wdldrh
fldia uÿ¿ fidaod weg bj;a lr y;rg m,d .kak' mdkamsá" ì;a;rh" ‍fmd,alsß" ÆKq oud wkd Wl= negrhla idod .kak' oeka fldia lene,s negrfha .s,ajd r;ajQ .eUqre f;,g oud rkajka mdgg neo.kak'


Image

Views: 8      Jul 15, 2019

Views: 7      Jul 15, 2019

Views: 17      Jul 13, 2019

Views: 39      Jul 08, 2019

Views: 27      Jul 08, 2019

Views: 56      Jul 04, 2019

Views: 55      Jun 28, 2019

Views: 46      Jun 28, 2019

Views: 44      Jun 28, 2019

Views: 51      Jun 28, 2019

Views: 45      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 24, 2019

Views: 64      Jun 24, 2019

Views: 46      Jun 19, 2019

Views: 43      Jun 19, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 41      Jun 19, 2019

Views: 56      Jun 03, 2019

Views: 62      Jun 03, 2019

Views: 65      Jun 03, 2019

Views: 63      Jun 03, 2019

Views: 86      Jun 02, 2019

Views: 54      Jun 01, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 60      May 29, 2019

Views: 61      May 29, 2019

Views: 60      May 29, 2019

Views: 61      May 29, 2019

Views: 44      May 28, 2019

Views: 52      May 27, 2019

Views: 49      May 27, 2019

Views: 45      May 26, 2019

Views: 130      Apr 10, 2019

Views: 138      Apr 10, 2019

Views: 156      Apr 10, 2019

Views: 149      Apr 09, 2019

Views: 141      Apr 09, 2019

Views: 215      Mar 15, 2019

Views: 162      Mar 15, 2019

Views: 154      Mar 15, 2019

Views: 214      Feb 25, 2019