asd
asf
asd

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü


Jan 26, 2019    Views: 176

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü

 wjYH o%jH

l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250

ì;a;r 4hs" r;=¨kq .%Eï 50

wuqñßia lr,a 4hs" lE,s ñßia f;a ye¢ 1

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

ÆKq rig wkqj" f;,a fïi ye¢ 2)3la

idok wdldrh

l;=reuqrex.d u,a iqoaolr lS,h bj;a lr l=vdjg lmd .kak' oeka r;=¨kq" wuqñßia isyskaj lmd .kak' oeka n÷kla f.k thg ì;a;r oud ;Ügq lr .kak' oeka thg lvd.;a l;=reuqrex.d" ¨kq" wuqñßia" ÆKq" lE,s ñßia" .ïñßia oud fyd¢ka wkd r;a jQ ;eáhl f;,a .d f.k idudkH f,i Tï,Ü idod .kak'


Image

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 34      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 26      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 23      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 20      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 105      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 10, 2019

Views: 109      Apr 09, 2019

Views: 102      Apr 09, 2019

Views: 178      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 168      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 210      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 224      Dec 04, 2018

Views: 276      Nov 27, 2018