asd
asf
asd

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü


Jan 26, 2019    Views: 130

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü

 wjYH o%jH

l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250

ì;a;r 4hs" r;=¨kq .%Eï 50

wuqñßia lr,a 4hs" lE,s ñßia f;a ye¢ 1

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

ÆKq rig wkqj" f;,a fïi ye¢ 2)3la

idok wdldrh

l;=reuqrex.d u,a iqoaolr lS,h bj;a lr l=vdjg lmd .kak' oeka r;=¨kq" wuqñßia isyskaj lmd .kak' oeka n÷kla f.k thg ì;a;r oud ;Ügq lr .kak' oeka thg lvd.;a l;=reuqrex.d" ¨kq" wuqñßia" ÆKq" lE,s ñßia" .ïñßia oud fyd¢ka wkd r;a jQ ;eáhl f;,a .d f.k idudkH f,i Tï,Ü idod .kak'


Image

Views: 23      Apr 10, 2019

Views: 27      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 26      Apr 09, 2019

Views: 92      Mar 15, 2019

Views: 70      Mar 15, 2019

Views: 62      Mar 15, 2019

Views: 126      Feb 25, 2019

Views: 122      Feb 12, 2019

Views: 116      Feb 12, 2019

Views: 91      Feb 12, 2019

Views: 113      Jan 31, 2019

Views: 130      Jan 26, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 166      Jan 01, 2019

Views: 161      Jan 01, 2019

Views: 158      Dec 31, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 158      Dec 18, 2018

Views: 193      Dec 18, 2018

Views: 155      Dec 18, 2018

Views: 189      Dec 04, 2018

Views: 176      Dec 04, 2018

Views: 222      Nov 27, 2018

Views: 217      Nov 23, 2018

Views: 174      Nov 23, 2018

Views: 179      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 153      Oct 22, 2018

Views: 109      Oct 22, 2018

Views: 2930      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 17221      Oct 04, 2018