l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü


Jan 26, 2019    Views: 247

l;=reuqrex.d u,a Tï,Ü

 



wjYH o%jH

l;=reuqrex.d u,a .%Eï 250

ì;a;r 4hs" r;=¨kq .%Eï 50

wuqñßia lr,a 4hs" lE,s ñßia f;a ye¢ 1

.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

ÆKq rig wkqj" f;,a fïi ye¢ 2)3la

idok wdldrh

l;=reuqrex.d u,a iqoaolr lS,h bj;a lr l=vdjg lmd .kak' oeka r;=¨kq" wuqñßia isyskaj lmd .kak' oeka n÷kla f.k thg ì;a;r oud ;Ügq lr .kak' oeka thg lvd.;a l;=reuqrex.d" ¨kq" wuqñßia" ÆKq" lE,s ñßia" .ïñßia oud fyd¢ka wkd r;a jQ ;eáhl f;,a .d f.k idudkH f,i Tï,Ü idod .kak'


Image

Views: 34      Aug 05, 2019

Views: 77      Jul 23, 2019

Views: 96      Jul 15, 2019

Views: 81      Jul 15, 2019

Views: 91      Jul 13, 2019

Views: 166      Jul 08, 2019

Views: 88      Jul 08, 2019

Views: 117      Jul 04, 2019

Views: 126      Jun 28, 2019

Views: 98      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 103      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 106      Jun 24, 2019

Views: 105      Jun 24, 2019

Views: 81      Jun 19, 2019

Views: 93      Jun 19, 2019

Views: 86      Jun 19, 2019

Views: 80      Jun 19, 2019

Views: 107      Jun 03, 2019

Views: 113      Jun 03, 2019

Views: 111      Jun 03, 2019

Views: 117      Jun 03, 2019

Views: 141      Jun 02, 2019

Views: 94      Jun 01, 2019

Views: 121      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 112      May 29, 2019

Views: 118      May 29, 2019

Views: 95      May 28, 2019

Views: 94      May 27, 2019

Views: 95      May 27, 2019

Views: 90      May 26, 2019

Views: 185      Apr 10, 2019

Views: 189      Apr 10, 2019

Views: 201      Apr 10, 2019

Views: 197      Apr 09, 2019

Views: 195      Apr 09, 2019

Views: 276      Mar 15, 2019