asd
asf
asd

ieuka ue,aÆu


Jul 10, 2018    Views: 2843

ieuka ue,aÆuwjYH o%jH

ieuka áka 1hs ^.%Eï 400&

isyskaj .d .;a

‍fmd,a nEhla muK

wn weg f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

r;=¨kq f.ä 5)6la

wuqñßia lr,a 3la

iqÿ¨kq ìla 4la

lrmsxpd lsks;a;la

foys hqI rig wkqj

f;,a ìxÿ lSmhla

idok wdldrh

ieuka áka tl lvd Èhr .;sh bj;a lr ñßld .kak' ‍fmd,aj,g ly" ÆKq" .ïñßia" r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" iqÿ¨kq" b.qre oud fyd¢ka wUrd .kak' f;,a álla <sm ;nd r;ajk úg wn weg ál oukak' mqmqrdf.k tk úg ieuka oukak' oeka wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh oud fyd¢ka ñY%lr ksfjkakg yer foys hqI oud ri n,kak'


Image

Views: 26      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 33      Jun 03, 2019

Views: 24      Jun 03, 2019

Views: 27      Jun 02, 2019

Views: 26      Jun 01, 2019

Views: 36      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 27      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 32      May 29, 2019

Views: 23      May 28, 2019

Views: 25      May 27, 2019

Views: 18      May 27, 2019

Views: 22      May 26, 2019

Views: 98      Apr 10, 2019

Views: 107      Apr 10, 2019

Views: 120      Apr 10, 2019

Views: 110      Apr 09, 2019

Views: 103      Apr 09, 2019

Views: 179      Mar 15, 2019

Views: 127      Mar 15, 2019

Views: 125      Mar 15, 2019

Views: 185      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 169      Feb 12, 2019

Views: 147      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 197      Jan 01, 2019

Views: 211      Jan 01, 2019

Views: 198      Jan 01, 2019

Views: 208      Dec 31, 2018

Views: 206      Dec 18, 2018

Views: 201      Dec 18, 2018

Views: 237      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 04, 2018

Views: 225      Dec 04, 2018

Views: 277      Nov 27, 2018