asd
asf
asd

ieuka ue,aÆu


Jul 10, 2018    Views: 2793

ieuka ue,aÆuwjYH o%jH

ieuka áka 1hs ^.%Eï 400&

isyskaj .d .;a

‍fmd,a nEhla muK

wn weg f;a ye¢ 1

ly l=vq f;a ye¢ 1$2

r;=¨kq f.ä 5)6la

wuqñßia lr,a 3la

iqÿ¨kq ìla 4la

lrmsxpd lsks;a;la

foys hqI rig wkqj

f;,a ìxÿ lSmhla

idok wdldrh

ieuka áka tl lvd Èhr .;sh bj;a lr ñßld .kak' ‍fmd,aj,g ly" ÆKq" .ïñßia" r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" iqÿ¨kq" b.qre oud fyd¢ka wUrd .kak' f;,a álla <sm ;nd r;ajk úg wn weg ál oukak' mqmqrdf.k tk úg ieuka oukak' oeka wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh oud fyd¢ka ñY%lr ksfjkakg yer foys hqI oud ri n,kak'


Image

Views: 27      Dec 04, 2018

Views: 33      Dec 04, 2018

Views: 60      Nov 27, 2018

Views: 53      Nov 23, 2018

Views: 41      Nov 23, 2018

Views: 53      Nov 14, 2018

Views: 57      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2804      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2813      Jul 23, 2018