fidfiaÊ frda,aia    


Jan 17, 2018    Views: 2855

fidfiaÊ frda,aia    


wjYH o%jHisyskaj lmd.;a mdka fm;s 10
fidfiaÊ lr,a 10 hs
isyskaj f.a%Ü lr.;a Öia .%Eï 50
ì;a;r 2 hs
rig wkqj ÆKq
.ïñßia iaj,amhla
ng¾ álla

idok wdldrh

mdka fm;s frda,ska mska tllska ;,d .kak' oeka ;ïnd.;a fidfiaÊ lr,a ta u; ;nkak' oeka Öia iaj,amhla bi th frda,a lr .kak' ì;a;r .idf.k thg ng¾ o tl;= lr ñY%lr.kak' oeka mdka frda,a u; ì;a;r idre ñY%Kh wd‍f,am lr r;ajQ mEka tll ta fï w; fmr,ñka rkajka mdg jk;=re msi.kak'

Image

Views: 4      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 49      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 125      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 130      Jul 08, 2019

Views: 166      Jul 04, 2019

Views: 173      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 138      Jun 24, 2019

Views: 118      Jun 19, 2019

Views: 138      Jun 19, 2019

Views: 126      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 177      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 131      May 27, 2019

Views: 127      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019