fidfiaÊ frda,aia    


Jan 17, 2018    Views: 2889

fidfiaÊ frda,aia    


wjYH o%jHisyskaj lmd.;a mdka fm;s 10
fidfiaÊ lr,a 10 hs
isyskaj f.a%Ü lr.;a Öia .%Eï 50
ì;a;r 2 hs
rig wkqj ÆKq
.ïñßia iaj,amhla
ng¾ álla

idok wdldrh

mdka fm;s frda,ska mska tllska ;,d .kak' oeka ;ïnd.;a fidfiaÊ lr,a ta u; ;nkak' oeka Öia iaj,amhla bi th frda,a lr .kak' ì;a;r .idf.k thg ng¾ o tl;= lr ñY%lr.kak' oeka mdka frda,a u; ì;a;r idre ñY%Kh wd‍f,am lr r;ajQ mEka tll ta fï w; fmr,ñka rkajka mdg jk;=re msi.kak'

Image

Views: 107      Jan 05, 2020

Views: 108      Jan 05, 2020

Views: 104      Jan 05, 2020

Views: 98      Jan 05, 2020

Views: 129      Dec 30, 2019

Views: 84      Dec 30, 2019

Views: 63      Dec 30, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 104      Dec 17, 2019

Views: 99      Dec 17, 2019

Views: 94      Dec 17, 2019

Views: 180      Nov 27, 2019

Views: 188      Nov 27, 2019

Views: 250      Oct 22, 2019

Views: 256      Oct 14, 2019

Views: 224      Oct 14, 2019

Views: 243      Oct 02, 2019

Views: 265      Oct 02, 2019

Views: 310      Sep 23, 2019

Views: 243      Sep 23, 2019

Views: 266      Sep 23, 2019

Views: 262      Sep 19, 2019

Views: 246      Sep 19, 2019

Views: 296      Sep 04, 2019

Views: 278      Sep 04, 2019

Views: 326      Aug 05, 2019

Views: 377      Jul 23, 2019

Views: 407      Jul 15, 2019

Views: 379      Jul 15, 2019

Views: 394      Jul 13, 2019

Views: 611      Jul 08, 2019

Views: 394      Jul 08, 2019

Views: 430      Jul 04, 2019

Views: 439      Jun 28, 2019

Views: 389      Jun 28, 2019

Views: 396      Jun 28, 2019

Views: 393      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 24, 2019

Views: 370      Jun 24, 2019