Song of the Day - Lyrics
Sulanga Wage
danena duk vedana hi
Rathu Rosa Mal Unmad
Obe Sewana Mata Niwa
Siripuda Wasse Api T
Mage Duwe Oba Awadiy
  Ladies Article
Mar 13, 2015  Views 2857
iqÿfjkak W,k ure lS%ï tfla bkafk;a ure<
Jul 29, 2015  Views 2899
ly f,a ms<sldjla‌ iqjlrhs
Jan 08, 2018  Views 2846
Tnj ,iaik lrk ksh lror lrkak;a yß olaIhs
May 30, 2014  Views 2859
Dec 06, 2012  Views 2963
Feb 23, 2013  Views 2876
May 23, 2013  Views 2948
l=iaisfha jev myiq lrk WmlrK j,ska
Oct 11, 2012  Views 2841
Aug 29, 2013  Views 2942
May 07, 2013  Views 2942
flKav fmrf<kafka wehs@
Dec 16, 2015  Views 2853
oj,a lEug fldia uÿ¿ mqrj,d rig yod.kak myiq úÈhla fukak
Mar 01, 2017  Views 2866
flfi,a udrdka;sl úh yelso@
Sep 23, 2015  Views 2937
Jun 01, 2019  Views 167
fmdf,dia iSks iïfnda,h
Feb 06, 2017  Views 2849
Mar 04, 2013  Views 2945
reêrfha .a¨fldaia uÜgu wju lr.ekSfï ryi
Sep 13, 2012  Views 2866
iS*qâ iame.á
Dec 25, 2017  Views 2865
Feb 14, 2013  Views 2917
Oct 24, 2013  Views 2939
b¢wdmam ms,õ
Sep 05, 2018  Views 2910
Sep 04, 2012  Views 2980
ukd,shlf.a rej w,xldrfha jeo.;a u foa l=ulao@
Feb 17, 2014  Views 2838
Sep 17, 2012  Views 2994
isxy, ydf,a w¨;a wjqreÿ n;
Apr 11, 2016  Views 2838
family life
Jul 15, 2013
view 2980 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *