Song of the Day - Lyrics
Dayama Pubuduwalu
mal natu weni podi d
Suwanda Hamana Bilid
Sadi Ran Abaranin Ri
Bol Pini Watena....
adara sihineka ma pa
  Ladies Article
Aug 08, 2012  Views 2374
May 20, 2013  Views 2467
uq/lal=‌ youq
Jul 01, 2016  Views 2189
Feb 12, 2013  Views 2140
fka,a wd¾Ü tlla lruq
Jun 27, 2016  Views 2190
iqÿfjkak W,k ure lS%ï tfla bkafk;a ure<
Jul 29, 2015  Views 2879
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015  Views 2140
Mar 01, 2015  Views 2238
Sep 09, 2012  Views 2159
ksfjfia wx. osYd.; lsrSj iy ksrs; oSYdfõ n,h
Apr 28, 2014  Views 3153
.DyKshg Tjoka
Dec 27, 2016  Views 104
Apr 05, 2013  Views 2296
Nov 26, 2012  Views 2274
Apr 20, 2014  Views 2119
Jul 24, 2013  Views 2202
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2162
ldka;djkag ks;r je,fok frda.
Nov 29, 2016  Views 139
Mar 22, 2013  Views 2208
Aug 13, 2013  Views 2155
Feb 08, 2013  Views 2104
uq;%d wdidok j<lajd.kafka fldfyduo@
Dec 09, 2015  Views 2099
Dec 20, 2012  Views 2783
Jul 09, 2013  Views 2307
Apr 01, 2013  Views 2526
fl,a, i;=gq fjkafka keoao @ fukak fnfy;
Apr 09, 2015  Views 2967
weda gedara, sinhala ayurweda
Dec 12, 2012
view 2832 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *