Song of the Day - Lyrics
Mathakayan Obe Sithe
Seethala sulagak wen
rahase handana apa h
Ane Yaaldevi
Ase Mathuwana
Duwe Nuba Mage Prana
  Ladies Article
jeis ld,fha fomd /l .kafka fldfyduo
Jun 15, 2016  Views 2769
Jul 14, 2014  Views 2809
m%ij yd kdß .egÆ
Sep 06, 2012  Views 2783
Aug 20, 2014  Views 2778
uqyqK msrsiqÿ lsrSug iajdNdúl laf,kai¾ tlla
Jun 08, 2016  Views 2773
May 20, 2013  Views 2779
Mar 21, 2013  Views 2779
Aug 08, 2012  Views 2789
orejkag ksjerÈj .Kka lsÍug W.kajuq
Jan 31, 2018  Views 2800
újdy W;aijhl kele;a iy pdß;% jdß;%
Jun 06, 2014  Views 2777
Sep 09, 2012  Views 2794
May 07, 2013  Views 2777
uf.a fmïj;d ug;a jvd uf.a fomdj,g wdofrhs
Mar 11, 2014  Views 2767
orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016  Views 2782
f;,a iys; iulg" l+re,Ej,g" le<eka iys; iulg
Nov 18, 2015  Views 2825
Jun 10, 2013  Views 2816
Nov 01, 2013  Views 2774
Sep 19, 2014  Views 2772
Sep 20, 2014  Views 2774
wêl f,i ;ryhEu woaNQ; pß;j,ska fj,S"
Oct 22, 2012  Views 2763
wkjYH fïoh oykh fldg
Sep 19, 2017  Views 2825
Oct 12, 2012  Views 2771
Nov 26, 2014  Views 2819
orejka udkisl frda.Ska ùug jdÑl yd YdÍßl oඬqjï iDcqju n,mdkjd
Feb 07, 2018  Views 2789
f,uka iafg%dafnß fpdla,Ü uQia
Jan 05, 2018  Views 2772
nadi pinasa
Dec 04, 2018
view 27 times
0 Comments
  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *