Models mirror
Deepa Chandi
images (0)
K A M A colombo
images (108)
Udari Warnakula sooriya Baby
images (29)
Prima Model Hunt 2011
images (52)
  Song of the Day - Lyrics
Kanda Suriduni Obe O
payana ira pana kage
oya asdeka mata adar
Sithin Ma Nosali Hid
Siripuda Wasse Api T
Rosa Thol Sibim Thol
  Films
Prevesamvanna
Thank You Berty Full
Rabba Main Kya Karoo
Los Debutantes
Athma
Gini Kirilli
  Cartoons
Boola -08
SOORA PAPPA Engalath
Mini Toon Sinhala Ca
ROBIN HOOD -10
Pink Panther 12
HADAWADA KELLO 01-22
  Ladies Article
,xldfõ oekg l¾KYxL noaO ie;alï 300la ksu lr wjika
Dec 16, 2015  Views 2408
Aug 09, 2012  Views 3600
Aug 05, 2014  Views 4098
Aug 06, 2012  Views 2403
May 08, 2014  Views 2611
Dec 26, 2012  Views 2468
Mar 06, 2013  Views 3053
Jul 30, 2012  Views 2407
May 02, 2013
view 2444 times
0 Comments

l=rlalkaj,ska rie;s lEu

Kurakkan string Hoper Biriyani

wjYH o%jH

l=rlalka b¢wdmam 25 la muK
;,f;,a iaj,amhla
wUrd.;a b`.qre" iqÿ<QKq
lerÜ 50g
<QKq 50g
,Slaia 50g
fhda.Ü 1
uid,d l=vq iaj,amhla
¨Kq iy .ïñßia wjYH muK

idok l%uh

;,f;,a ,sm ;nd r;afjk úg b`.qre yd iqÿ<QKq tl;= lr.kak' nefok úg thg isyskshg lmd .;a lerÜ iy ,Slaia tl;= lr.;a;d' thgu <QKq tl;= lr .kak' ;eïnqkdg miq uid,d l=vq 1 iy ÆKq .ïñßia tl;= lrkak' thgu fhda.Ü 1 ñY% lr.kak' b¢wdmam l=vd len,sj,g lmd .kak' l,ska ñY%Khg l,jï lr.kak'

Kurakkan Rotty

wjYH o%jH

mdka msá 250g
l=rlalka msá 250g
^wjYH kï l=rlalka msá muKla .; yelsh&
<QKq wjYH muKg
wuq ñßia wjYH muKg
lerÜ wjYH muKg
f.dajd wjYH muKg
ÆKq ri wkqj

idok l%uh

mdka msá iy l=rlalka msá ñY% lrkak' wfkla ish¿u o%jH tlg tl;= lrf.k msáj,g ñY% lrkak'

ÆKq ri wkqj tl;= lr.kak' wf;a fkd.Efjk mßÈ ñY%Kh .=,shla wdldrhg idod .kak'

T,sõ f;,a .d .;a ;eáhl wjYH m%udKhlg frdá mq¿iaid .kak' wjYH kï fuhg fmd,a iaj,amhla tlg lr.; yelshs'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *