fgda*q fvj,a


Dec 07, 2020    Views: 3247

fgda*q fvj,awjYH o%jH

fldgq yevhg lmd.;a fgda*q .%Eï 200la

f,dl=jg lmd.;a ¨kQ f.ähla

lmd.;a ud¿ñßia lr,a 2la

lmd.;a ;lald,s f.ä 2la

fpdmalr.;a b.qre iqÿ¨kQ fmaiaÜ fïi yeka|la

fidaia tlg

Thsiag¾ fidaia fïi ye¢ 2

fidahdfidaia fïi ye¢ 4

;lald,s fidaia fïi ye¢ 4

iSks fïi ye¢ 2

Ñ,S fidaia fïi ye¢ 2mEka tlg f;,a álla oud fgda*q ne| .kak' fidaia j¾. ál yd iSks tlg l,jï lr me;a;lska ;nd .kak' kej; mEka tlgu ;j f;,a álla oud b.qre" iqÿ¨kQ fmaiaÜ tl idod .kak' lmd.;a t<j¿ oud f;ïmrdÿ lr.kak' thgu fidaia l,jï lr fgda*q tl;= lr fyd¢ka l,jï lr ,sfmka nd.kak'Image

Views: 59      Sep 01, 2021

Views: 80      Sep 01, 2021

Views: 73      Aug 24, 2021

Views: 3314      Aug 19, 2021

Views: 3302      Aug 16, 2021

Views: 3297      Aug 10, 2021

Views: 3288      Jul 30, 2021

Views: 3309      Jul 30, 2021

Views: 3281      Jul 27, 2021

Views: 3279      Jul 18, 2021

Views: 3257      Jul 09, 2021

Views: 3254      Jul 09, 2021

Views: 3260      May 24, 2021

Views: 3262      May 24, 2021

Views: 3256      May 19, 2021

Views: 3256      May 17, 2021

Views: 3259      May 17, 2021

Views: 3263      May 13, 2021

Views: 3248      Apr 13, 2021

Views: 3247      Apr 13, 2021

Views: 3249      Mar 06, 2021

Views: 3265      Feb 19, 2021

Views: 3258      Jan 23, 2021

Views: 3251      Jan 23, 2021

Views: 3250      Jan 15, 2021

Views: 3244      Dec 28, 2020

Views: 3251      Dec 27, 2020

Views: 3250      Dec 16, 2020

Views: 3258      Dec 16, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3247      Dec 07, 2020

Views: 3245      Oct 26, 2020

Views: 3257      Oct 11, 2020

Views: 3251      Oct 06, 2020

Views: 3254      Sep 27, 2020

Views: 3239      Sep 18, 2020

Views: 3253      Aug 18, 2020

Views: 3243      Aug 18, 2020

Views: 3247      Jul 13, 2020

Views: 3245      May 22, 2020

Views: 3244      Apr 20, 2020

Views: 3246      Mar 17, 2020