rhsia iqma


May 29, 2019    Views: 157

rhsia iqma

 

 
wjYH o%jH

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 250
ndiau;S n;a wඬq fldamam 1
f*%Ia ñ,ala wඬq fldamam 1
ng¾ fïi ye¢ 1
mdia,s w;= lSmhla
ÆKq" .ïñßia rig wkqj
fí,Sõia 2)3la

idok wdldrh

l=l=,a uia ál fidaod l=vdjg lmd .kak' n;a j,g lsß ál oud íf,kav¾ lr .kak' ng¾ ál <sm ;nd r;ajk úg l=l=,a uia ál oukak' oeka thg ÆKq" .ïñßia" fí,Sõia tl;= lrkak'

fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' oeka íf,kav¾ lr.;a n;a ál oud fyd¢ka ñY% lr .kak' n÷kaj,g oud fpdma lr.;a mdia,s Wäka oud WKqfjkau ìug .kak'


Image

Views: 1      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 46      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 124      Jul 15, 2019

Views: 143      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 165      Jul 04, 2019

Views: 172      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 145      Jun 28, 2019

Views: 152      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 117      Jun 19, 2019

Views: 136      Jun 19, 2019

Views: 125      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 149      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 176      Jun 02, 2019

Views: 129      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 143      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 130      May 27, 2019

Views: 126      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019