rhsia iqma


May 29, 2019    Views: 514

rhsia iqma

 

 
wjYH o%jH

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 250
ndiau;S n;a wඬq fldamam 1
f*%Ia ñ,ala wඬq fldamam 1
ng¾ fïi ye¢ 1
mdia,s w;= lSmhla
ÆKq" .ïñßia rig wkqj
fí,Sõia 2)3la

idok wdldrh

l=l=,a uia ál fidaod l=vdjg lmd .kak' n;a j,g lsß ál oud íf,kav¾ lr .kak' ng¾ ál <sm ;nd r;ajk úg l=l=,a uia ál oukak' oeka thg ÆKq" .ïñßia" fí,Sõia tl;= lrkak'

fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' oeka íf,kav¾ lr.;a n;a ál oud fyd¢ka ñY% lr .kak' n÷kaj,g oud fpdma lr.;a mdia,s Wäka oud WKqfjkau ìug .kak'


Image

Views: 85      Oct 22, 2019

Views: 104      Oct 14, 2019

Views: 84      Oct 14, 2019

Views: 95      Oct 02, 2019

Views: 106      Oct 02, 2019

Views: 144      Sep 23, 2019

Views: 100      Sep 23, 2019

Views: 105      Sep 23, 2019

Views: 115      Sep 19, 2019

Views: 102      Sep 19, 2019

Views: 150      Sep 04, 2019

Views: 127      Sep 04, 2019

Views: 169      Aug 05, 2019

Views: 228      Jul 23, 2019

Views: 248      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 249      Jul 13, 2019

Views: 441      Jul 08, 2019

Views: 237      Jul 08, 2019

Views: 274      Jul 04, 2019

Views: 282      Jun 28, 2019

Views: 237      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 249      Jun 28, 2019

Views: 232      Jun 24, 2019

Views: 231      Jun 24, 2019

Views: 214      Jun 19, 2019

Views: 237      Jun 19, 2019

Views: 208      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 227      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 239      Jun 03, 2019

Views: 259      Jun 02, 2019

Views: 203      Jun 01, 2019

Views: 243      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 227      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 514      May 29, 2019

Views: 213      May 28, 2019