rhsia iqma


May 29, 2019    Views: 67

rhsia iqma

 

 
wjYH o%jH

lgq rys; l=l=,a uia .%Eï 250
ndiau;S n;a wඬq fldamam 1
f*%Ia ñ,ala wඬq fldamam 1
ng¾ fïi ye¢ 1
mdia,s w;= lSmhla
ÆKq" .ïñßia rig wkqj
fí,Sõia 2)3la

idok wdldrh

l=l=,a uia ál fidaod l=vdjg lmd .kak' n;a j,g lsß ál oud íf,kav¾ lr .kak' ng¾ ál <sm ;nd r;ajk úg l=l=,a uia ál oukak' oeka thg ÆKq" .ïñßia" fí,Sõia tl;= lrkak'

fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' oeka íf,kav¾ lr.;a n;a ál oud fyd¢ka ñY% lr .kak' n÷kaj,g oud fpdma lr.;a mdia,s Wäka oud WKqfjkau ìug .kak'


Image

Views: 0      Jul 23, 2019

Views: 19      Jul 15, 2019

Views: 22      Jul 15, 2019

Views: 32      Jul 13, 2019

Views: 52      Jul 08, 2019

Views: 39      Jul 08, 2019

Views: 59      Jul 04, 2019

Views: 67      Jun 28, 2019

Views: 54      Jun 28, 2019

Views: 49      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 28, 2019

Views: 51      Jun 28, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 70      Jun 24, 2019

Views: 49      Jun 19, 2019

Views: 46      Jun 19, 2019

Views: 51      Jun 19, 2019

Views: 44      Jun 19, 2019

Views: 61      Jun 03, 2019

Views: 65      Jun 03, 2019

Views: 70      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 92      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 71      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 66      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 49      May 28, 2019

Views: 56      May 27, 2019

Views: 53      May 27, 2019

Views: 50      May 26, 2019

Views: 133      Apr 10, 2019

Views: 143      Apr 10, 2019

Views: 161      Apr 10, 2019

Views: 153      Apr 09, 2019

Views: 145      Apr 09, 2019

Views: 222      Mar 15, 2019

Views: 168      Mar 15, 2019