lcq ñY% uqrex.d lßh


May 26, 2019    Views: 126

lcq ñY% uqrex.d lßhwjYH o%jH

uqrex.d .%Eï 500
lcq uo .%Eï 150
r;= ¨kq f.ä lSmhla
wuqñßia
lrmsxpd lsks;a;la
W¿yd,a weg f;a ye¢ 1
wuq;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly l=vq f;a ye¢ 1$4
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 3
rig wkqj ÆKq

idok wdldrh


lcq uo ál fmf.kakg oud fyd¢ka ;ïnd .kak' uqrex.dj, ‍fmd;= bj;a lr w.,a 2 muK lene,s lmd.kak'

oeka we;s,shla f.k th lmd.;a uqrex.d" isyskaj lmd.;a r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd ly l=vq" wuq;=kmy l=vq" W¿yd,a" ÆKq oud Èhlsß tl;= lr ;eïfnkakg yßkak'

th ;eïìf.k tkúg ;ïnd.;a lcq uo oukak'

oeka ñálsß o tl;= lr fyd¢ka ñY%lr kgjd .kak'


Image

Views: 1      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 46      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 124      Jul 15, 2019

Views: 143      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 165      Jul 04, 2019

Views: 172      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 145      Jun 28, 2019

Views: 152      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 117      Jun 19, 2019

Views: 136      Jun 19, 2019

Views: 125      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 149      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 176      Jun 02, 2019

Views: 129      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 143      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 130      May 27, 2019

Views: 126      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019