lcq ñY% uqrex.d lßh


May 26, 2019    Views: 3171

lcq ñY% uqrex.d lßhwjYH o%jH

uqrex.d .%Eï 500
lcq uo .%Eï 150
r;= ¨kq f.ä lSmhla
wuqñßia
lrmsxpd lsks;a;la
W¿yd,a weg f;a ye¢ 1
wuq;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly l=vq f;a ye¢ 1$4
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 3
rig wkqj ÆKq

idok wdldrh


lcq uo ál fmf.kakg oud fyd¢ka ;ïnd .kak' uqrex.dj, ‍fmd;= bj;a lr w.,a 2 muK lene,s lmd.kak'

oeka we;s,shla f.k th lmd.;a uqrex.d" isyskaj lmd.;a r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd ly l=vq" wuq;=kmy l=vq" W¿yd,a" ÆKq oud Èhlsß tl;= lr ;eïfnkakg yßkak'

th ;eïìf.k tkúg ;ïnd.;a lcq uo oukak'

oeka ñálsß o tl;= lr fyd¢ka ñY%lr kgjd .kak'


Image

Views: 26      May 22, 2020

Views: 3151      Apr 20, 2020

Views: 3163      Mar 17, 2020

Views: 3157      Mar 17, 2020

Views: 3158      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 15, 2020

Views: 3161      Mar 04, 2020

Views: 3159      Feb 20, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3158      Jan 05, 2020

Views: 3168      Jan 05, 2020

Views: 3162      Jan 05, 2020

Views: 3157      Dec 30, 2019

Views: 3166      Dec 30, 2019

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3156      Dec 17, 2019

Views: 3161      Dec 17, 2019

Views: 3166      Nov 27, 2019

Views: 3161      Nov 27, 2019

Views: 3160      Oct 22, 2019

Views: 3161      Oct 14, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3168      Oct 02, 2019

Views: 3157      Oct 02, 2019

Views: 3162      Sep 23, 2019

Views: 3163      Sep 23, 2019

Views: 3165      Sep 23, 2019

Views: 3160      Sep 19, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3158      Sep 04, 2019

Views: 3168      Sep 04, 2019

Views: 3165      Aug 05, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3164      Jul 23, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3161      Jul 15, 2019

Views: 3157      Jul 13, 2019