lcq ñY% uqrex.d lßh


May 26, 2019    Views: 50

lcq ñY% uqrex.d lßhwjYH o%jH

uqrex.d .%Eï 500
lcq uo .%Eï 150
r;= ¨kq f.ä lSmhla
wuqñßia
lrmsxpd lsks;a;la
W¿yd,a weg f;a ye¢ 1
wuq;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly l=vq f;a ye¢ 1$4
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 3
rig wkqj ÆKq

idok wdldrh


lcq uo ál fmf.kakg oud fyd¢ka ;ïnd .kak' uqrex.dj, ‍fmd;= bj;a lr w.,a 2 muK lene,s lmd.kak'

oeka we;s,shla f.k th lmd.;a uqrex.d" isyskaj lmd.;a r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd ly l=vq" wuq;=kmy l=vq" W¿yd,a" ÆKq oud Èhlsß tl;= lr ;eïfnkakg yßkak'

th ;eïìf.k tkúg ;ïnd.;a lcq uo oukak'

oeka ñálsß o tl;= lr fyd¢ka ñY%lr kgjd .kak'


Image

Views: 0      Jul 23, 2019

Views: 19      Jul 15, 2019

Views: 22      Jul 15, 2019

Views: 32      Jul 13, 2019

Views: 52      Jul 08, 2019

Views: 39      Jul 08, 2019

Views: 59      Jul 04, 2019

Views: 67      Jun 28, 2019

Views: 52      Jun 28, 2019

Views: 49      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 28, 2019

Views: 51      Jun 28, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 70      Jun 24, 2019

Views: 49      Jun 19, 2019

Views: 46      Jun 19, 2019

Views: 51      Jun 19, 2019

Views: 44      Jun 19, 2019

Views: 61      Jun 03, 2019

Views: 65      Jun 03, 2019

Views: 70      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 92      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 71      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 66      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 49      May 28, 2019

Views: 56      May 27, 2019

Views: 53      May 27, 2019

Views: 50      May 26, 2019

Views: 133      Apr 10, 2019

Views: 143      Apr 10, 2019

Views: 161      Apr 10, 2019

Views: 153      Apr 09, 2019

Views: 145      Apr 09, 2019

Views: 222      Mar 15, 2019

Views: 168      Mar 15, 2019