lcq ñY% uqrex.d lßh


May 26, 2019    Views: 189

lcq ñY% uqrex.d lßhwjYH o%jH

uqrex.d .%Eï 500
lcq uo .%Eï 150
r;= ¨kq f.ä lSmhla
wuqñßia
lrmsxpd lsks;a;la
W¿yd,a weg f;a ye¢ 1
wuq;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly l=vq f;a ye¢ 1$4
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 3
rig wkqj ÆKq

idok wdldrh


lcq uo ál fmf.kakg oud fyd¢ka ;ïnd .kak' uqrex.dj, ‍fmd;= bj;a lr w.,a 2 muK lene,s lmd.kak'

oeka we;s,shla f.k th lmd.;a uqrex.d" isyskaj lmd.;a r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd ly l=vq" wuq;=kmy l=vq" W¿yd,a" ÆKq oud Èhlsß tl;= lr ;eïfnkakg yßkak'

th ;eïìf.k tkúg ;ïnd.;a lcq uo oukak'

oeka ñálsß o tl;= lr fyd¢ka ñY%lr kgjd .kak'


Image

Views: 80      Oct 22, 2019

Views: 99      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 14, 2019

Views: 92      Oct 02, 2019

Views: 105      Oct 02, 2019

Views: 141      Sep 23, 2019

Views: 98      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 23, 2019

Views: 112      Sep 19, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 146      Sep 04, 2019

Views: 124      Sep 04, 2019

Views: 165      Aug 05, 2019

Views: 225      Jul 23, 2019

Views: 247      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 244      Jul 13, 2019

Views: 434      Jul 08, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 271      Jul 04, 2019

Views: 280      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 208      Jun 19, 2019

Views: 236      Jun 19, 2019

Views: 207      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 225      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 239      Jun 03, 2019

Views: 256      Jun 02, 2019

Views: 201      Jun 01, 2019

Views: 242      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 224      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 508      May 29, 2019

Views: 211      May 28, 2019