asd
asf
asd

mq¿iaid .;a mrd ud¿


Oct 22, 2018    Views: 46

mq¿iaid .;a mrd ud¿wjYH o%jH

lsf,da tlla muK nr mrd ud¿fjla
rig wkqj ÆKq l=vq
rig wkqj foys hqI
.ïñßia l=vq rig wkqj
leu;s kï ñßia l=vq ri wjYH ;rug

idok wdldrh

ud¿jd lru,a fldr‍fmd;= bj;a lr fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i fidaod .kak' oeka ud¿jdf.a fomi ;shqKq msys ;=vlska bß .id fyd¢ka f;; ud;a;= lr .kak' l=vd Ndckhla f.k thg ÆKq" .ïñßia" foys" wjYH kï ñßia l=vq oud fyd¢ka ñY%lr ;,mhla fia idod.kak' oeka ud¿jdf.a nvj;g we.g fyd¢ka .Efjk fia ;=kmy ;,mh w;=,a,d ál fõ,djla ;sfhkakg yßkak' oeka fuh weÆñkshï f*dhs,a lvodishlska T;d oefjk w.qre u; úkdä 20la muK fome;a; oud mq¿iaid .kak'


Image

Views: 11      Nov 14, 2018

Views: 45      Oct 22, 2018

Views: 75      Oct 22, 2018

Views: 52      Oct 22, 2018

Views: 47      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2818      Oct 04, 2018

Views: 2836      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2795      Sep 21, 2018

Views: 2822      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 21, 2018

Views: 2820      Sep 21, 2018

Views: 2808      Sep 21, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2782      Sep 05, 2018

Views: 2788      Sep 05, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2779      Aug 27, 2018

Views: 2788      Aug 23, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2792      Aug 15, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2793      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 15, 2018

Views: 2787      Aug 09, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2789      Aug 01, 2018

Views: 2782      Aug 01, 2018

Views: 2784      Jul 23, 2018

Views: 2790      Jul 23, 2018

Views: 2774      Jul 15, 2018

Views: 2794      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2787      Jul 10, 2018

Views: 2778      Jul 10, 2018

Views: 2799      Jul 06, 2018