t<j¿ ‍fmd,a frdà


Aug 01, 2018    Views: 2930

t<j¿ ‍fmd,a frdàwjYH o%jH
mdkamsá .%Eï 250
isyskaj .d .;a ‍fmd,a .%Eï 50
¨kq .%Eï 7
wuqñßia lr,a 2hs
;rul lerÜ w,hla
,Slaia fld,hla muK
.ïñßia iaj,amhla
iqÿ¨kq ìla 2la
f,dl= ¨kq f.ähla

idok wdldrh
¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" lerÜ ish,a, b;du isyskaj lmd .kak' oeka msá j,g ÆKq oud l,jï lr.kak' ‍fmd,a tl;= lrkak' oeka ¨kq o lmd.;a ish,a,o oud fyd¢ka ñY%lr j;=r tl;= lrñka wf;a fkdwef,k .dkg wkd fldgia 6lg lvd ;=kS frdà ilid ln,l fyda ;eáhl fome;a; oud mq¿iaid .kak'


Image

Views: 80      Oct 22, 2019

Views: 98      Oct 14, 2019

Views: 81      Oct 14, 2019

Views: 92      Oct 02, 2019

Views: 105      Oct 02, 2019

Views: 140      Sep 23, 2019

Views: 98      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 23, 2019

Views: 110      Sep 19, 2019

Views: 100      Sep 19, 2019

Views: 146      Sep 04, 2019

Views: 124      Sep 04, 2019

Views: 165      Aug 05, 2019

Views: 225      Jul 23, 2019

Views: 247      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 244      Jul 13, 2019

Views: 434      Jul 08, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 271      Jul 04, 2019

Views: 280      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 229      Jun 24, 2019

Views: 208      Jun 19, 2019

Views: 236      Jun 19, 2019

Views: 207      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 225      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 239      Jun 03, 2019

Views: 256      Jun 02, 2019

Views: 201      Jun 01, 2019

Views: 242      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 223      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 508      May 29, 2019

Views: 211      May 28, 2019