t<j¿ ‍fmd,a frdà


Aug 01, 2018    Views: 2910

t<j¿ ‍fmd,a frdàwjYH o%jH
mdkamsá .%Eï 250
isyskaj .d .;a ‍fmd,a .%Eï 50
¨kq .%Eï 7
wuqñßia lr,a 2hs
;rul lerÜ w,hla
,Slaia fld,hla muK
.ïñßia iaj,amhla
iqÿ¨kq ìla 2la
f,dl= ¨kq f.ähla

idok wdldrh
¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" lerÜ ish,a, b;du isyskaj lmd .kak' oeka msá j,g ÆKq oud l,jï lr.kak' ‍fmd,a tl;= lrkak' oeka ¨kq o lmd.;a ish,a,o oud fyd¢ka ñY%lr j;=r tl;= lrñka wf;a fkdwef,k .dkg wkd fldgia 6lg lvd ;=kS frdà ilid ln,l fyda ;eáhl fome;a; oud mq¿iaid .kak'


Image

Views: 44      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 125      Jul 23, 2019

Views: 142      Jul 15, 2019

Views: 122      Jul 15, 2019

Views: 140      Jul 13, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 162      Jul 04, 2019

Views: 170      Jun 28, 2019

Views: 139      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 24, 2019

Views: 135      Jun 24, 2019

Views: 114      Jun 19, 2019

Views: 133      Jun 19, 2019

Views: 125      Jun 19, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 148      Jun 03, 2019

Views: 152      Jun 03, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 128      Jun 01, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 141      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 125      May 26, 2019

Views: 219      Apr 10, 2019

Views: 226      Apr 10, 2019

Views: 235      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 09, 2019