asd
asf
asd

f;dafia


Jul 23, 2018    Views: 2827

f;dafiawjYH o%jH
msßisÿ lr.;a W¿÷ weg yqKavq 1
iïnd iy,a yqKavq 2
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
rig wkqj ÆKq
r;=¨kq f.ä lSmhla
wn weg f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
wuqñßia lr,a 2la
f;,a álla

idok wdldrh
fidaod .rd .;a iy,a W¿yd,a iy W¿ÿ fjk fjku /hla mqrd fmf.kakg oukak' oeka tajd fjku isyska jkakg wUrd .kak' oeka fï j¾. folu tlg ñY%lr Wl= moug wkd wjYH muK ÆKq oud f;,a .d.;a r;ajQ ;eáhl oud f;dafia mq¿iaid .kak'
leue;s kï r;=¨kq" lrmsxpd" wuqñßia" isyska jkakg lmd f;,a iaj,amhla <sm ;nd tajd iu. wn wego f;ïmrdÿ lrf.k fï idod.;a msá ñY%Khg l,jï lrf.k f;dafia idod.; yelsh' f;,a w.=K whg f;ïmrdÿjla ke;sj jqjo rij;aj f;dafia idod.; yelsh'


Image

Views: 27      Dec 04, 2018

Views: 32      Dec 04, 2018

Views: 59      Nov 27, 2018

Views: 52      Nov 23, 2018

Views: 41      Nov 23, 2018

Views: 53      Nov 14, 2018

Views: 57      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2804      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2813      Jul 23, 2018