asd
asf
asd

f;dafia


Jul 23, 2018    Views: 2866

f;dafiawjYH o%jH
msßisÿ lr.;a W¿÷ weg yqKavq 1
iïnd iy,a yqKavq 2
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
rig wkqj ÆKq
r;=¨kq f.ä lSmhla
wn weg f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
wuqñßia lr,a 2la
f;,a álla

idok wdldrh
fidaod .rd .;a iy,a W¿yd,a iy W¿ÿ fjk fjku /hla mqrd fmf.kakg oukak' oeka tajd fjku isyska jkakg wUrd .kak' oeka fï j¾. folu tlg ñY%lr Wl= moug wkd wjYH muK ÆKq oud f;,a .d.;a r;ajQ ;eáhl oud f;dafia mq¿iaid .kak'
leue;s kï r;=¨kq" lrmsxpd" wuqñßia" isyska jkakg lmd f;,a iaj,amhla <sm ;nd tajd iu. wn wego f;ïmrdÿ lrf.k fï idod.;a msá ñY%Khg l,jï lrf.k f;dafia idod.; yelsh' f;,a w.=K whg f;ïmrdÿjla ke;sj jqjo rij;aj f;dafia idod.; yelsh'


Image

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 16      Feb 12, 2019

Views: 39      Jan 31, 2019

Views: 50      Jan 26, 2019

Views: 97      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 108      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 105      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 163      Nov 27, 2018

Views: 149      Nov 23, 2018

Views: 123      Nov 23, 2018

Views: 128      Nov 14, 2018

Views: 94      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2857      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17159      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2865      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018