f;dafia


Jul 23, 2018    Views: 2960

f;dafiawjYH o%jH
msßisÿ lr.;a W¿÷ weg yqKavq 1
iïnd iy,a yqKavq 2
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
rig wkqj ÆKq
r;=¨kq f.ä lSmhla
wn weg f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
wuqñßia lr,a 2la
f;,a álla

idok wdldrh
fidaod .rd .;a iy,a W¿yd,a iy W¿ÿ fjk fjku /hla mqrd fmf.kakg oukak' oeka tajd fjku isyska jkakg wUrd .kak' oeka fï j¾. folu tlg ñY%lr Wl= moug wkd wjYH muK ÆKq oud f;,a .d.;a r;ajQ ;eáhl oud f;dafia mq¿iaid .kak'
leue;s kï r;=¨kq" lrmsxpd" wuqñßia" isyska jkakg lmd f;,a iaj,amhla <sm ;nd tajd iu. wn wego f;ïmrdÿ lrf.k fï idod.;a msá ñY%Khg l,jï lrf.k f;dafia idod.; yelsh' f;,a w.=K whg f;ïmrdÿjla ke;sj jqjo rij;aj f;dafia idod.; yelsh'


Image

Views: 109      Jan 05, 2020

Views: 111      Jan 05, 2020

Views: 104      Jan 05, 2020

Views: 99      Jan 05, 2020

Views: 132      Dec 30, 2019

Views: 85      Dec 30, 2019

Views: 63      Dec 30, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 104      Dec 17, 2019

Views: 99      Dec 17, 2019

Views: 94      Dec 17, 2019

Views: 180      Nov 27, 2019

Views: 189      Nov 27, 2019

Views: 250      Oct 22, 2019

Views: 256      Oct 14, 2019

Views: 224      Oct 14, 2019

Views: 243      Oct 02, 2019

Views: 266      Oct 02, 2019

Views: 312      Sep 23, 2019

Views: 243      Sep 23, 2019

Views: 266      Sep 23, 2019

Views: 263      Sep 19, 2019

Views: 247      Sep 19, 2019

Views: 297      Sep 04, 2019

Views: 280      Sep 04, 2019

Views: 326      Aug 05, 2019

Views: 377      Jul 23, 2019

Views: 407      Jul 15, 2019

Views: 379      Jul 15, 2019

Views: 394      Jul 13, 2019

Views: 612      Jul 08, 2019

Views: 396      Jul 08, 2019

Views: 433      Jul 04, 2019

Views: 439      Jun 28, 2019

Views: 390      Jun 28, 2019

Views: 396      Jun 28, 2019

Views: 394      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 24, 2019