asd
asf
asd

f;dafia


Jul 23, 2018    Views: 2888

f;dafiawjYH o%jH
msßisÿ lr.;a W¿÷ weg yqKavq 1
iïnd iy,a yqKavq 2
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
rig wkqj ÆKq
r;=¨kq f.ä lSmhla
wn weg f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
wuqñßia lr,a 2la
f;,a álla

idok wdldrh
fidaod .rd .;a iy,a W¿yd,a iy W¿ÿ fjk fjku /hla mqrd fmf.kakg oukak' oeka tajd fjku isyska jkakg wUrd .kak' oeka fï j¾. folu tlg ñY%lr Wl= moug wkd wjYH muK ÆKq oud f;,a .d.;a r;ajQ ;eáhl oud f;dafia mq¿iaid .kak'
leue;s kï r;=¨kq" lrmsxpd" wuqñßia" isyska jkakg lmd f;,a iaj,amhla <sm ;nd tajd iu. wn wego f;ïmrdÿ lrf.k fï idod.;a msá ñY%Khg l,jï lrf.k f;dafia idod.; yelsh' f;,a w.=K whg f;ïmrdÿjla ke;sj jqjo rij;aj f;dafia idod.; yelsh'


Image

Views: 80      Apr 10, 2019

Views: 86      Apr 10, 2019

Views: 87      Apr 10, 2019

Views: 78      Apr 09, 2019

Views: 83      Apr 09, 2019

Views: 151      Mar 15, 2019

Views: 102      Mar 15, 2019

Views: 97      Mar 15, 2019

Views: 161      Feb 25, 2019

Views: 164      Feb 12, 2019

Views: 142      Feb 12, 2019

Views: 126      Feb 12, 2019

Views: 141      Jan 31, 2019

Views: 159      Jan 26, 2019

Views: 176      Jan 01, 2019

Views: 190      Jan 01, 2019

Views: 182      Jan 01, 2019

Views: 179      Dec 31, 2018

Views: 185      Dec 18, 2018

Views: 184      Dec 18, 2018

Views: 214      Dec 18, 2018

Views: 177      Dec 18, 2018

Views: 216      Dec 04, 2018

Views: 207      Dec 04, 2018

Views: 253      Nov 27, 2018

Views: 246      Nov 23, 2018

Views: 202      Nov 23, 2018

Views: 209      Nov 14, 2018

Views: 120      Oct 22, 2018

Views: 167      Oct 22, 2018

Views: 125      Oct 22, 2018

Views: 171      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 2937      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2910      Oct 04, 2018

Views: 17238      Oct 04, 2018