Models mirror
sandaruwan and surangi wedding
images (18)
Nisandi
images (7)
Ishara blue
images (10)
Shanudri gaum
images (8)
  Song of the Day - Lyrics
wen vee den yanna it
Pudasunaka Nisala Ba
Samanmal Piyalle
Labendiye
Seeth Arane
Pata Pata Mal
  Films
Mambattiyaan sinhala
Weda Bari Tarzan 1
Vivah
Madara Parasathu
8x10 Tasveer
Joli Buwa
  Cartoons
KRISHNA BALRAM- (22)
Cow The Boy Sinhala
Sinhala Cartoon 52
FRANKLIN AND FRIENDS
CHUTTAI CHUTTI 12
BEN10 2014-01-14
  Ladies Article
ish Èú kid .kak ysf;kjd kï Bg fmr ta .ek wka whg mjikak
Sep 19, 2015  Views 2382
yd,aueiaika-Wïn,lv j, ySï hlv wvx.=hs
Sep 03, 2015  Views 2527
ysiafydß iy Wl=Kka .ek Tn okafka fudkjdo@
Jul 24, 2014  Views 2543
Dec 31, 2012  Views 2414
Feb 21, 2013  Views 2579
Jan 07, 2014  Views 2439
Aug 13, 2012  Views 2463
.eìks iufhaoS je,sf`ok oshjdähdj
Mar 21, 2014  Views 3460
l+ksiaika ;lald,s f;ïmrdÿj
Mar 09, 2018
view 65 times
0 Comments

l+ksiaika ;lald,s f;ïmrdÿjwjYH o%jH
 
úh<s l+ksiaika .%Eï 250
;lald,s .%Eï 100
wuqñßia lr,a 4 hs
r;=¨kq .%Eï 100
lE,s ñßia f;a ye¢ 3
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
lyl=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;s 2la
f;,a fïi ye¢ 2)3la
moug ÆKq
 
idok wdldrh
 
l+ksiaika b;d fyd¢ka je,s bj;aù hk f,i fidaod Èh fífrkakg ;nkak' ;lald,s" wuqñßia" r;=¨kq" isyskaj lmd .kak' f;,a ál <sm ;nd r;ajk úg thg rïfma" lrmsxpd" ¨kq" wuqñßia" ;lald,s oud f;ïmrdÿ jkakg yßkak' f;ïmrdÿ ù f.k tk úg l+ksiaika o oud fyd¢ka ñY%lr ;=kmy j¾. o oud l,jï lrñka u,jd .kak'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *