Models mirror
sunnyleonin sri lanka
images (24)
K.Sujeewaand and ajith muthu kumara
images (0)
Imaya Liyanage
images (9)
Shashika-Madushani
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Sihina Danawwaka
Mulu Lowak
Piyaneni Ma Nawatha
Dayama Pubuduwalu
Mihipita Agalak Himi
gamane magak thibuna
  Films
Arundhati Vettai
Selvam
The Thieves
Supiri Andare Sinhal
Poda Podi 2012 Tamil
Romantic Debtors
  Cartoons
SUTINMAATINs3-(571)
KUNG FU (45) 2014-12
SUTINMAATIN (194) 20
Sapa Duka Harana Mee
DinoFroZ -49
CHANDI 38- 2014-03-1
  Ladies Article
Sep 04, 2012  Views 2741
Feb 21, 2013  Views 2738
Aug 30, 2014  Views 2742
Jan 26, 2013  Views 2734
Nov 19, 2012  Views 2742
Sep 12, 2014  Views 2741
w¾Yia iy weÿu f,v iqjlrk jgq l=re¨ fjord,
Sep 02, 2015  Views 2758
uia lk whf.a lg .|hs
Jan 27, 2014  Views 2740
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 2743 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *