Models mirror
Nilu Tanasha
images (36)
Ruwangi model
images (13)
shani back
images (9)
Aruni Madusha Rajapaksha
images (22)
  Song of the Day - Lyrics
Kiri Ithirewa Nawa W
Koho Koho kohe Idan
Api Kawruda
wassanayata
Sithin Ma Nosali Hid
Bol Pini Watena....
  Films
One Day
Stolen
Dewani Gamana
Babara walalla Sinha
Nauker
Saattai 2012
  Cartoons
BEN 10
Pink Sinhala Cartoon
SCOOBY DOO (150) 201
Pink Panther
BEN10- OMNIVERSE (02
Kadiyai Thadiyai Sin
  Ladies Article
Jan 08, 2013  Views 2578
Mar 07, 2014  Views 3056
Aug 22, 2014  Views 2558
Sep 15, 2013  Views 2582
újdyl .eyekq msrsñkaf.a frda. kik fyd`ou m%;sldrh
Mar 21, 2014  Views 2911
 Ñ,d  Ñlka
Nov 03, 2015  Views 2718
Oct 01, 2014  Views 2497
Sep 18, 2014  Views 2536
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 364 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *