yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆu


Feb 28, 2018    Views: 2881

yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆuwjYH o%jH

;síngq .%Eï 250
yd,aueiaika .%Eï 75
r;=¨kq f.ä 2 - 3la
wuqñßia lr,a 2 la
lrmsxpd lsks;a;la
iqÿ¨kq ìla 2la
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
wn weg f;a ye¢ 1$2
isyskaj .d .;a ‍fmd,a wඬq fldamamhla
ñálsß wඬq fldamam 1$4
ÆKq rig wkqj
f;,a fïi ye¢ 3 - 4

idok wdldrh

;síngq j, keá .,jd fidaod j;=r b;d iaj,amhla iy ÆKq oud <sm ;nkak' Èh is§ th fyd¢ka ;eïnqkq miq yekaola f.k th fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka yd,aueiaika fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i fidaod Èh fírd .kak' ‍fmd,a j,g" wn" ly" iqÿ¨kq" lrmsxpd" ¨kq" wuqñßia tl;=lr fyd¢ka wUrd .kak' oeka n÷kla f.k th f;,a oud <sm ;nkak' r;ajk úg yd,aueiaika oud nefokakg yßkak' ne£f.k tkúg wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh iy ‍fmdälr.;a ;síngq oud fyd¢ka ñY% lrkak' ñálsß ál oud hka;ug u,jd .kak'


Image

Views: 23      Oct 14, 2019

Views: 16      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 50      Oct 02, 2019

Views: 64      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 63      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 121      Aug 05, 2019

Views: 180      Jul 23, 2019

Views: 197      Jul 15, 2019

Views: 181      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 193      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 167      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 195      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 200      May 29, 2019

Views: 195      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 175      May 28, 2019