yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆu


Feb 28, 2018    Views: 3119

yd,aueiaika ñY% ;síngq ue,aÆuwjYH o%jH

;síngq .%Eï 250
yd,aueiaika .%Eï 75
r;=¨kq f.ä 2 - 3la
wuqñßia lr,a 2 la
lrmsxpd lsks;a;la
iqÿ¨kq ìla 2la
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
wn weg f;a ye¢ 1$2
isyskaj .d .;a ‍fmd,a wඬq fldamamhla
ñálsß wඬq fldamam 1$4
ÆKq rig wkqj
f;,a fïi ye¢ 3 - 4

idok wdldrh

;síngq j, keá .,jd fidaod j;=r b;d iaj,amhla iy ÆKq oud <sm ;nkak' Èh is§ th fyd¢ka ;eïnqkq miq yekaola f.k th fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka yd,aueiaika fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i fidaod Èh fírd .kak' ‍fmd,a j,g" wn" ly" iqÿ¨kq" lrmsxpd" ¨kq" wuqñßia tl;=lr fyd¢ka wUrd .kak' oeka n÷kla f.k th f;,a oud <sm ;nkak' r;ajk úg yd,aueiaika oud nefokakg yßkak' ne£f.k tkúg wUrd.;a ‍fmd,a ñY%Kh iy ‍fmdälr.;a ;síngq oud fyd¢ka ñY% lrkak' ñálsß ál oud hka;ug u,jd .kak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3136      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019