asd
asf
asd

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


Feb 23, 2018    Views: 2800

f.dajd u,a iu.Û neo.;a l=l=¿ uia


wjYH o%jH•

f.dajd u,a .%Eï 250
l=l=¿ uia .%Eï 200
ÆKq fld< .%Eï 100
mdkamsá .%Eï 150 "200
ì;a;r 1
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1
neo .ekSug f;,a fldamam 3
iQÿre weg f;a ye¢ 1$2
,shd .;a lrmskapd f;a ye¢ 1
bÿKq ;lald,s .%Eï 250
len,s ñßia f;a ye¢ 1"2 "
lvd .;a iQÿre f;a ye¢ 1"2
ng¾ fïi ye¢ 1

idok l%uh•

m<uqj f.dajd u,a msßiqÿ lr j;=r fífrkak ;nkak' lgq ke;s l=l=¿ uia f.k isyska ;Sre lmkak' ¿Kq fld< w.,l m%udKhg lmd fidaod mfil ;nkak' ;lald,s fldgq lmd mfil ;nkak' mdka msáj,g fílska mjqv¾ oud y,d ì;a;r iy j;=r tl;= lr negrhla idod .kak' fuu negrhg ÆKq iaj,amhla tl;= lr f.dajd u,a negrfha oud neo mfilska ;nkak'

l=l=¿ uiao negrfha oud neo mfil ;nkak'fjk;a n÷klg ng¾ oud r;a jk úg iqÿ ¿Kq iu. iQÿre oud len,s ñßia tl;= lr f;f,a neo ;lald,s tl;=lr fuh fyd¢ka W;=rk úg l=l=¿ uia iy f.dajd u,a tl;= lr fiñka ñY% lrkak' §ishlg oud lmd .;a ¿Kq fld< Wäka oud fïih u; ;nkak'


Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 87      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018