asd
asf
asd

uvq o¿ ud¿j


Jan 28, 2018    Views: 2816

uvq o¿ ud¿j


wjYH o%jH

uvq o¿ .%Eï 200
wuqñßia 2 hs
r;=¨kq wyqrla
ñßia l=vq f;a ye¢ 1
lrmsxpd lsks;a;la
Wïn,lv l=vq álla
iqÿ¨kq ìla 2 - 3la
neo.;a ;=kmy l=vq iaj,amhla
f.drld ìlla
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 1
ÆKq rig wkqj

idok wdldrh

uvq o,a‍f,a uq, isg ‍fmd;a; .,jd .kak' fyd¢ka fidaod w.,a 1$4 muK l=vd lene,s j,g lmd .kak' .,l ;nd tajd hka;ug ;,d.kak' bkamiq ishÆu foa tl;= fldg <sm ;nd biau ysfok ;=re msi.kak'


Image

Views: 27      Jun 03, 2019

Views: 23      Jun 03, 2019

Views: 36      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 02, 2019

Views: 26      Jun 01, 2019

Views: 37      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 27      May 29, 2019

Views: 33      May 29, 2019

Views: 34      May 29, 2019

Views: 25      May 28, 2019

Views: 28      May 27, 2019

Views: 18      May 27, 2019

Views: 23      May 26, 2019

Views: 98      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 10, 2019

Views: 122      Apr 10, 2019

Views: 112      Apr 09, 2019

Views: 105      Apr 09, 2019

Views: 182      Mar 15, 2019

Views: 131      Mar 15, 2019

Views: 125      Mar 15, 2019

Views: 185      Feb 25, 2019

Views: 193      Feb 12, 2019

Views: 172      Feb 12, 2019

Views: 151      Feb 12, 2019

Views: 162      Jan 31, 2019

Views: 177      Jan 26, 2019

Views: 198      Jan 01, 2019

Views: 213      Jan 01, 2019

Views: 200      Jan 01, 2019

Views: 210      Dec 31, 2018

Views: 209      Dec 18, 2018

Views: 202      Dec 18, 2018

Views: 238      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 235      Dec 04, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 277      Nov 27, 2018