uvq o¿ ud¿j


Jan 28, 2018    Views: 2841

uvq o¿ ud¿j


wjYH o%jH

uvq o¿ .%Eï 200
wuqñßia 2 hs
r;=¨kq wyqrla
ñßia l=vq f;a ye¢ 1
lrmsxpd lsks;a;la
Wïn,lv l=vq álla
iqÿ¨kq ìla 2 - 3la
neo.;a ;=kmy l=vq iaj,amhla
f.drld ìlla
Èhlsß wඬq fldamam 1
ñálsß wඬq fldamam 1
ÆKq rig wkqj

idok wdldrh

uvq o,a‍f,a uq, isg ‍fmd;a; .,jd .kak' fyd¢ka fidaod w.,a 1$4 muK l=vd lene,s j,g lmd .kak' .,l ;nd tajd hka;ug ;,d.kak' bkamiq ishÆu foa tl;= fldg <sm ;nd biau ysfok ;=re msi.kak'


Image

Views: 10      Sep 19, 2019

Views: 12      Sep 19, 2019

Views: 52      Sep 04, 2019

Views: 67      Aug 05, 2019

Views: 128      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 128      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 251      Jul 08, 2019

Views: 134      Jul 08, 2019

Views: 171      Jul 04, 2019

Views: 180      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 151      Jun 28, 2019

Views: 151      Jun 28, 2019

Views: 157      Jun 28, 2019

Views: 149      Jun 24, 2019

Views: 142      Jun 24, 2019

Views: 122      Jun 19, 2019

Views: 143      Jun 19, 2019

Views: 132      Jun 19, 2019

Views: 127      Jun 19, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 158      Jun 03, 2019

Views: 161      Jun 03, 2019

Views: 180      Jun 02, 2019

Views: 134      Jun 01, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 158      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 160      May 29, 2019

Views: 134      May 28, 2019

Views: 135      May 27, 2019

Views: 136      May 27, 2019

Views: 131      May 26, 2019

Views: 225      Apr 10, 2019

Views: 232      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 10, 2019