ldksj,a rhsia


Dec 13, 2017    Views: 2864

ldksj,a rhsiawjYH o%jH
fnß fkdjk fia msi.;a lSß iïnd - lsf,da .%Eï 1
úh<s ñÈ - .%Eï 50
lene,s isák fia l=vqlr.;a lcq - .%Eï 50
l=vd fldgq lmd.;a r;=mdg fn,afmm¾ - .%Eï 20
l=vd fldgq lmd .;a fld<mdg fn,afmm¾ - .%Eï 20
isyskaj lmd.;a ¨kq - .%Eï 20
wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq - .%Eï 10
leu;s uia j¾.hla fyda ud¿ - .%Eï 200
ì;a;r - 3hs
f;,a - fïi ye¢ 4 ÆKq rig wkqj
.ïñßia iaj,amhla

idok wdldrh
uia fyda ud¿ fidaod l=vd fldgq lmd ÆKq .ïñßia w;.d .eUqre f;‍f,a rkajka mdgg ne| .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhla <sm ;nd r;ajkúg f;,a tl;= lrkak' oeka wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq" Ækq" oukak' oeka ì;a;r ;Ügq lr oud l+re .dñka msi.kak' oeka fn,afmm¾ lene,s" úh<s ñÈ" Ækq' .ïñßia iy neo.;a uia fyda ud¿ tl;= lrkak' oeka n; oud l,jï lr .kak'


Image

Views: 8      Oct 14, 2019

Views: 6      Oct 14, 2019

Views: 35      Oct 02, 2019

Views: 41      Oct 02, 2019

Views: 54      Sep 23, 2019

Views: 50      Sep 23, 2019

Views: 48      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 52      Sep 19, 2019

Views: 89      Sep 04, 2019

Views: 110      Aug 05, 2019

Views: 169      Jul 23, 2019

Views: 188      Jul 15, 2019

Views: 169      Jul 15, 2019

Views: 189      Jul 13, 2019

Views: 317      Jul 08, 2019

Views: 176      Jul 08, 2019

Views: 213      Jul 04, 2019

Views: 223      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 24, 2019

Views: 182      Jun 24, 2019

Views: 163      Jun 19, 2019

Views: 182      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 163      Jun 19, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 192      Jun 03, 2019

Views: 208      Jun 02, 2019

Views: 161      Jun 01, 2019

Views: 193      May 29, 2019

Views: 188      May 29, 2019

Views: 183      May 29, 2019

Views: 181      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 168      May 28, 2019