Models mirror
Best Dressed at HSBC
images (18)
Shalini Nanayakkara
images (9)
jeevithe lassanai
images (11)
Upeksha Swarnamali New Photoshoot
images (14)
  Song of the Day - Lyrics
Gahaka Mal Pipila
Mage Jeewithe
Sansare Aala Sina
Kiri Ithirewa Nawa W
Ekasith Deathanaka N
Me nagaraya
  Films
aksharaya sinhala fi
Vamsi The Warrior
Jonsan And Gonsan
UNDERWORLD 1
Pissu Nathnam Shok B
Left Right Sir
  Cartoons
BOB AND MARGARET-04
Hada Wada Kello 03.0
Gadget Podda Cartoon
Singithige Katha Sin
DOSTHARA HODAHITHA (
BEN10 - (06)
  Ladies Article
Dec 31, 2013  Views 2368
Nov 22, 2012  Views 2471
w, j,ska Tn fuf;la fkdú¢ ÈjHuh rihla ,nd.kak frims 5la
Aug 09, 2016  Views 575
,iaik .ek ys;kjd kï wem,a f.ähla lkak
Mar 29, 2013  Views 2483
Aug 05, 2012  Views 2781
Jul 21, 2014  Views 2330
ujqlsß §fï jeo.;alu h<s;a jgyd.kak
Jun 29, 2016  Views 2497
uqyqK msrsiqÿ lsrSug iajdNdúl laf,kai¾ tlla
Jun 08, 2016  Views 2606
fkÆï w, iïfnda,h
Sep 22, 2017
view 418 times
0 Comments

fkÆï w, iïfnda,hwjYH o%jH
fkÆï w, .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 2
r;=¨kq f.ä 20la
wuqñßia lr,a 3-4la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
ri wkqj ÆKq
ri wkqj foys hqI
isyskaj .d .;a ‍fmd,a ñgla
lrmsxpd lsks;a;la

idok l%uh
fkÆï w,h msáka fidaod j;=r tl;= lr lel=¿ iy,a ñgla iy f.drld lene,a,la oud ;ïnd Èh fírd .kak' ^fkÆï w,fha ;sfnk úI .;s we;akï tajd bj;aùu i|ydh& oeka fkÆï w, b;d isyskaj fm;s lmd .kak' thg ÆKq iy foys hqI tl;= lr mehla muK úfõlSj ;nkak' mehlg muK miq thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd oukak' oeka b;sß l<ukdo oud l,jï lr lEug .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *