Models mirror
Gayathri Rajapaksha official Weddin
images (0)
Ornella Big 21 Birthday
images (18)
Nilanga Senanayake Pictorial
images (25)
stone
images (9)
  Song of the Day - Lyrics
Budu Hamuruwo Apith
Me As Diha Balan Dan
Pinsara Oba Hara
Mage Duwe Oba Awadiy
Enna Eliyata
Ninda Nena Rathriye
  Films
Ohoma Yan with Ten
papa
Me Desa Kumatada
Almost Love
Undaya
Paligu Menike
  Cartoons
Chandi Sinhala Carto
Cow The Boy Sinhala
Boola -47
Pink Sinhala 2013-07
ENYO 12-07
SUTINMAATINs-2- (394
  Ladies Article
Sep 06, 2012  Views 2741
fl l,lska ish lsys,s iq lrjd .ekSug
Apr 02, 2015  Views 2751
ksfjfia iu.sh ke;s lrjk jdia;= fodaI
Jan 23, 2014  Views 2774
f.oroSu ,iaik fjkak
Jun 21, 2016  Views 2745
Jan 18, 2013  Views 2736
u;ao%jHg weíneysjQjkag fudaykfha
Jan 06, 2013  Views 2739
n;a m;g fjkila tla lrk rij;a n;, lßhla
Jan 30, 2018  Views 2739
Feb 25, 2014  Views 2735
fkÆï w, iïfnda,h
Sep 22, 2017
view 2743 times
0 Comments

fkÆï w, iïfnda,hwjYH o%jH
fkÆï w, .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 2
r;=¨kq f.ä 20la
wuqñßia lr,a 3-4la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
ri wkqj ÆKq
ri wkqj foys hqI
isyskaj .d .;a ‍fmd,a ñgla
lrmsxpd lsks;a;la

idok l%uh
fkÆï w,h msáka fidaod j;=r tl;= lr lel=¿ iy,a ñgla iy f.drld lene,a,la oud ;ïnd Èh fírd .kak' ^fkÆï w,fha ;sfnk úI .;s we;akï tajd bj;aùu i|ydh& oeka fkÆï w, b;d isyskaj fm;s lmd .kak' thg ÆKq iy foys hqI tl;= lr mehla muK úfõlSj ;nkak' mehlg muK miq thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd oukak' oeka b;sß l<ukdo oud l,jï lr lEug .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *