Models mirror
Allegra Wijemuni
images (5)
Bhagya Herath Birt Day Celebration
images (65)
Isuri
images (31)
Real Women Real Beauty Fashion Show
images (50)
  Song of the Day - Lyrics
Laa Rosa
Seenu Hadin Lowa Pib
Hathra Kendare
Pathu Senehe Seya Ro
Me As Diha Balan Dan
bidunu pem hada niwa
  Films
Maryan
Thadaiyara Thaakka
Mouse Traps
Ishq
Osthi
Lovely - Telugu Movi
  Cartoons
SURAWEERA BATTA 2014
KRISHNA BALRAM- (23)
Ninja Turtles (24) 2
Pink Panther (24) 20
SUTINMAATINs-2- (305
321 PENGUINS 2014-12
  Ladies Article
Jul 23, 2013  Views 2707
Mar 25, 2013  Views 2483
weÿu frda.Skag iqÿiqu jHdhduh msyskSuhs
Sep 23, 2012  Views 2468
Feb 08, 2013  Views 2399
Aug 28, 2014  Views 4943
Dec 02, 2012  Views 2374
.d,sla fm%dakaia
Nov 09, 2016  Views 491
Dec 03, 2012  Views 3320
fkÆï w, iïfnda,h
Sep 22, 2017
view 496 times
0 Comments

fkÆï w, iïfnda,hwjYH o%jH
fkÆï w, .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 2
r;=¨kq f.ä 20la
wuqñßia lr,a 3-4la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
ri wkqj ÆKq
ri wkqj foys hqI
isyskaj .d .;a ‍fmd,a ñgla
lrmsxpd lsks;a;la

idok l%uh
fkÆï w,h msáka fidaod j;=r tl;= lr lel=¿ iy,a ñgla iy f.drld lene,a,la oud ;ïnd Èh fírd .kak' ^fkÆï w,fha ;sfnk úI .;s we;akï tajd bj;aùu i|ydh& oeka fkÆï w, b;d isyskaj fm;s lmd .kak' thg ÆKq iy foys hqI tl;= lr mehla muK úfõlSj ;nkak' mehlg muK miq thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd isyskaj ,shd oukak' oeka b;sß l<ukdo oud l,jï lr lEug .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *