lsßyekao jHxckh wjYH o%jH


Sep 22, 2017    Views: 3119

lsßyekao jHxckh wjYH o%jHlsßyekao fld< .%Eï 300
Wl= ñálsß wඬq fldamam 1
isyskaj ,shd.;a r;=¨kq f.ä 10
isyskaj ,shd.;a wuqñßia lr,a 3hs
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
ÆKq l=vq rig wkqj
Wïn,lv lene,s fïi ye¢ 1
wn l=vq f;a ye¢ 1$2

idok l%uh
lsßyekao fld< wyq,d ;rula lene,sj,g lvd fidaod Èh fírd .kak' oeka ueá we;s,shla f.k thg lvd.;a fld<o" b;sß l<ukd ish,a,o oud fyd¢ka ñY% lr <sm ;nd uo.skaof¾ msi.kak'

Image

Views: 1      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3128      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3128      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3128      Oct 02, 2019

Views: 3125      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3125      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019