asd
asf
asd

iõ" ´¿ yd,a le|


Sep 22, 2017    Views: 2836

iõ" ´¿ yd,a le|
wjYH o%jH

iõ yd,a .%Eï 100
´¿ yd,a .%Eï 100
Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1
Èhlsß wඬq fldamam 1
t<.sf;,a fïi ye¢ 2
isyskaj ,shd.;a r;=¨kq f.ä 5)6la muK
wuqñßia lr,a 2hs
wUrd.;a b.qre f;a ye¢ 1
wUrd.;a iqÿ¨kq f;a ye¢ 1
isyskaj lmd.;a lrmsxpd lsks;a;la
rïfma lene,a,la
ÆKq iaj,amhla

idok wdldrh
´¿ yd,a ál fidaod .rd meh 5la muK fmfKkakg ;nkak' oeka th iqÿiq n÷klg oud j;=r tl;= lr <sm ;nkak' ´¿ yd,a weg ;eïìf.k tk úg thg fidaod.;a iõ yd,a tl;= lrkak' iõ weg ;eïìf.k tk úg Èhlsß tl;= lrkak' Èhlsß W;=rk úg Wl= ‍fmd,alsß iy ÆKq oukak' oeka lsß kgk úg fyd¢ka ye¢.dñka <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhla <sm ;nd .sf;,a oud r;a lrkak thg lmd.;a ¨kq" wuqñßia" rïfma" lrmsxpd" b.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ jkakg yßkak' f;ïmrdÿ ù f.k tk úg" msi.;a le| oud l,jï lr .kak'


Image

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 27      Feb 12, 2019

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 44      Jan 31, 2019

Views: 53      Jan 26, 2019

Views: 98      Jan 01, 2019

Views: 114      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 109      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 106      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 165      Nov 27, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 124      Nov 23, 2018

Views: 129      Nov 14, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17160      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2866      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018