asd
asf
asd

iõ" ´¿ yd,a le|


Sep 22, 2017    Views: 2805

iõ" ´¿ yd,a le|
wjYH o%jH

iõ yd,a .%Eï 100
´¿ yd,a .%Eï 100
Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1
Èhlsß wඬq fldamam 1
t<.sf;,a fïi ye¢ 2
isyskaj ,shd.;a r;=¨kq f.ä 5)6la muK
wuqñßia lr,a 2hs
wUrd.;a b.qre f;a ye¢ 1
wUrd.;a iqÿ¨kq f;a ye¢ 1
isyskaj lmd.;a lrmsxpd lsks;a;la
rïfma lene,a,la
ÆKq iaj,amhla

idok wdldrh
´¿ yd,a ál fidaod .rd meh 5la muK fmfKkakg ;nkak' oeka th iqÿiq n÷klg oud j;=r tl;= lr <sm ;nkak' ´¿ yd,a weg ;eïìf.k tk úg thg fidaod.;a iõ yd,a tl;= lrkak' iõ weg ;eïìf.k tk úg Èhlsß tl;= lrkak' Èhlsß W;=rk úg Wl= ‍fmd,alsß iy ÆKq oukak' oeka lsß kgk úg fyd¢ka ye¢.dñka <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhla <sm ;nd .sf;,a oud r;a lrkak thg lmd.;a ¨kq" wuqñßia" rïfma" lrmsxpd" b.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ jkakg yßkak' f;ïmrdÿ ù f.k tk úg" msi.;a le| oud l,jï lr .kak'


Image

Views: 24      Dec 04, 2018

Views: 31      Dec 04, 2018

Views: 57      Nov 27, 2018

Views: 51      Nov 23, 2018

Views: 38      Nov 23, 2018

Views: 52      Nov 14, 2018

Views: 56      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 68      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2872      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2876      Oct 04, 2018

Views: 2807      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2812      Sep 17, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2812      Sep 05, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2809      Aug 15, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2803      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2805      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2803      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2812      Jul 23, 2018