Öia iekaâúÉ


Sep 13, 2017    Views: 3119

Öia iekaâúÉwjYH o%jH

fm;s lemQ mdka rd;a;,la
lerÜ w, 2-3la
Öia fm;s lSmhla
ng¾ fyda ud.ßka álla ÆKq iy .ïñßia rig wkqj

idok wdldrh

lerÜ w, fidod b;d fyd¢ka uDÿ jk;=re ;ïnd .kak' oeka th n÷klg oud b;du fyd¢ka ‍fmdä lr .kak' th mdmamhla fia ‍fmdälrf.k" ÆKq" .ïñßia iy ng¾ fyda ud.ßka iaj,amhla o oud l,jï lrkak' oeka mdka fm;s f.k tajdfha fï mdmamh ;Ügqjla fia wd‍f,am lr Bg Wäka Öia fm;a;la ;nd mdka fm;a;lska jikak' oeka jdá lmd oukak' bkamiq w.,a 2-2 fldgiaj,g lmd §ishl wiqrkak'Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019