Öia iekaâúÉ


Sep 13, 2017    Views: 2868

Öia iekaâúÉwjYH o%jH

fm;s lemQ mdka rd;a;,la
lerÜ w, 2-3la
Öia fm;s lSmhla
ng¾ fyda ud.ßka álla ÆKq iy .ïñßia rig wkqj

idok wdldrh

lerÜ w, fidod b;d fyd¢ka uDÿ jk;=re ;ïnd .kak' oeka th n÷klg oud b;du fyd¢ka ‍fmdä lr .kak' th mdmamhla fia ‍fmdälrf.k" ÆKq" .ïñßia iy ng¾ fyda ud.ßka iaj,amhla o oud l,jï lrkak' oeka mdka fm;s f.k tajdfha fï mdmamh ;Ügqjla fia wd‍f,am lr Bg Wäka Öia fm;a;la ;nd mdka fm;a;lska jikak' oeka jdá lmd oukak' bkamiq w.,a 2-2 fldgiaj,g lmd §ishl wiqrkak'Image

Views: 24      Oct 14, 2019

Views: 20      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 65      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 124      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 198      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019