Models mirror
woshika
images (17)
pushpika de silva
images (0)
Teena cuple
images (10)
Menaka Maduwanthi
images (23)
  Song of the Day - Lyrics
susumaka unusuma nom
Daladaa Hamuduruwane
gaman magak thibunad
mage-langa-inna-kiya
oya asdeka mata adar
Ma Adariye Nuba Kawr
  Films
Sathya Devi
4 IDIOTS
Mayilu
Rana Hansi sinhala
Senasuru Maruwa
Young Mother 2013
  Cartoons
SURAWEERA BATTA 01-2
Sepa Duka Harana Mee
CHUTTAI CHUTTI SE3-3
PAN PASIDUWAN 12
HORA POLICE (02) 201
Yakari 15.09.2013
  Ladies Article
orejdf.a fmlKs je, lemSfuka miq''
Jan 11, 2018  Views 35
Jun 30, 2014  Views 2625
ksfjfia iu.sh ke;s lrjk jdia;= fodaI
Jan 23, 2014  Views 5641
Aug 11, 2012  Views 2451
cdkj, úlD;s idok ms<sld ldrl
Dec 15, 2017  Views 54
n,kak fï f,daka.a f,ah¾ tl
Jan 17, 2015  Views 2381
fldKafvg weofrhs kï luosj;a fï foaj,a lrkak tmd
Aug 03, 2017  Views 199
úúO l%uhg yd rihg kQâ,aia ri n,uq
Mar 15, 2016  Views 2956
iamhsis Ñlka úka.aia
Sep 28, 2016
view 641 times
0 Comments

iamhsis Ñlka úka.aia

Ñlka j,ska y|k úúO úÈfya lßj, ri n,kak leue;s Tng rij;a iamhsis Ñlka úka.aia idod .kakd wdldrh lshd fokakhs fï iQodku'

Ñlka úka.aia - 500g

wUrd.;a b`.qre - 10g

wUrd .;a iqÿ¨kq - 100g

ñßia l=vq - 10g

lyl=vq f;a ye¢ - 0'5

ne| .ekSug

yd,a msá - 100g

Ñlka úka.aia yokafk fufyuhs'

uq,ska u Ñlka úka.a,Ü j,g ÆKq" .ïñßia" ñßia l=vq iy b`.qre" iqÿ ¨kq oud fyd¢ka iSika lr úkdä 30 la muK ;nkak' iSika jQ miqf.k yd,a msáj, ;jrd r;ajQ .eUqre f;f,ys ne| .kak' fuh WKq WKqfõu wdydrhg .; yelshs'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *