fpdla,Ü nkdkd mqäx


Aug 30, 2016    Views: 2854

fpdla,Ü nkdkd mqäx

wjYH ‍jkafk

mdka msá - 650g

ud.ßka - 150g

lmd.;a flfi,a f.ä - 5

iSks - 200g

lsß - 150ml

ì;a;r - 3

fílsx fidavd f;a ye¢ - 1

lmd .;a fmdä fpdla,Ü lE,s - 50g

idok wdldrh

m<uqj msá iy fílsx fidavd tlg y,d .kak' miqj tu msá Ndckhlg oud thg ud.ßka tl;= lr w;ska fyd¢ka fmdälr .kak'

oeka lmd.;a flfi,a msáj,g oud l,jï lrkak' wksl=;a ishÆu o%jH o tl;= lr l,jï lr wjidkfha thg fpdla,Ü lE,s tl;= lrkak'

miqj fuu mqäx ñY%Kh iqÿiq f;,a fnda,a tllg oud we¿fïkshï fmdhs,a tllsx jid j;=r 1$2 muK msrjQ ;eáhla u; ;nd fi,aishia wxYl 160 WIaKa;jfha mehla muK fíla lr.kak'

Image

Views: 20      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 63      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 63      Sep 19, 2019

Views: 56      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 179      Jul 23, 2019

Views: 196      Jul 15, 2019

Views: 180      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 188      Jul 08, 2019

Views: 221      Jul 04, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 193      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 200      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 175      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 215      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 198      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019