fpdla,Ü nkdkd mqäx


Aug 30, 2016    Views: 3119

fpdla,Ü nkdkd mqäx

wjYH ‍jkafk

mdka msá - 650g

ud.ßka - 150g

lmd.;a flfi,a f.ä - 5

iSks - 200g

lsß - 150ml

ì;a;r - 3

fílsx fidavd f;a ye¢ - 1

lmd .;a fmdä fpdla,Ü lE,s - 50g

idok wdldrh

m<uqj msá iy fílsx fidavd tlg y,d .kak' miqj tu msá Ndckhlg oud thg ud.ßka tl;= lr w;ska fyd¢ka fmdälr .kak'

oeka lmd.;a flfi,a msáj,g oud l,jï lrkak' wksl=;a ishÆu o%jH o tl;= lr l,jï lr wjidkfha thg fpdla,Ü lE,s tl;= lrkak'

miqj fuu mqäx ñY%Kh iqÿiq f;,a fnda,a tllg oud we¿fïkshï fmdhs,a tllsx jid j;=r 1$2 muK msrjQ ;eáhla u; ;nd fi,aishia wxYl 160 WIaKa;jfha mehla muK fíla lr.kak'

Image

Views: 3      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3132      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3130      Jan 05, 2020

Views: 3130      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3134      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3134      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3137      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3133      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019