asd
asf
asd

wuq wU îu


Apr 18, 2016    Views: 2784

wuq wU îu

wjqreÿ ldf,g .iaj, wU msß,d' f.org tk wuq;a;kag ji úi j,ska f;dr f.or j;af;ka fk<d.;a wU j,ska fï rij;a îu j,ska ix.%y lr,d n,kak'

wjYH jkafk

fyd¢ka meiqKq wU f.ä - 3

j;=r ùÿre - 5 - 6

moug iSks

ÆKq iy .ïñßia iaj,amhla

ms<sfh, lrkafk fufyuhs'

wuq wU f.k WKq j;=‍f¾ fyd¢ka ;ïnd uoh iQrd .kak' iQrd.;a uo íf,kavrhg oud moug j;=r tla lr .id .kak' miqj ÆKq" .ïñßia iy iSks moug oud YS;lr ms<s.kajkak'

Image

Views: 54      Jan 01, 2019

Views: 53      Jan 01, 2019

Views: 50      Jan 01, 2019

Views: 49      Dec 31, 2018

Views: 73      Dec 18, 2018

Views: 63      Dec 18, 2018

Views: 77      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 83      Dec 04, 2018

Views: 97      Dec 04, 2018

Views: 129      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 96      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 92      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 79      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2871      Oct 04, 2018

Views: 2905      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2861      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2848      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2848      Sep 05, 2018

Views: 2813      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2856      Aug 15, 2018

Views: 2838      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2840      Aug 15, 2018