Models mirror
Nuwangi Bandara model
images (9)
Narmada Husband Birth
images (35)
thilini
images (16)
Nilukshi Suraweera
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
wehi bindu sema sale
Oba Mata Tharuwaki G
Hitha Wawannema Na O
Sanasum Susuman Pawi
Kumariyaka Pa Salaba
Sudu Neluma
  Films
A Millionaires First
Hi Master
Shanghai
Punchi Weera Charika
Vidu Sinhala Full Mo
A Frozen Flower
  Cartoons
SURAWEERA BATTA
SURAWEERA BATTA 2014
CHUTTAI CHUTTI S2-01
WALAS MULLA (22) 201
Electro Boy 2013-11-
Pink Panther 02.05.2
  Ladies Article
uqx ñY% t<j¿ n.¾
Jan 19, 2017  Views 2743
,sx.sl W;af;acl Ndú;h ksid wkd.;fha §
Aug 14, 2012  Views 2806
Dec 30, 2014  Views 2739
Jul 11, 2014  Views 2741
Tn <.Û ksrka;rfhka .ejfik cx.u ÿrl:kh ksid Tng isÿjk ydks
Feb 13, 2018  Views 2743
Aug 09, 2014  Views 2739
Aug 20, 2014  Views 2740
Tn wඬjmq f,dl= la,Sksx jev f,aisu f,ais lrk mqxÑ jev 6la
Jul 06, 2016  Views 2743
wuq wU îu
Apr 18, 2016
view 2744 times
0 Comments

wuq wU îu

wjqreÿ ldf,g .iaj, wU msß,d' f.org tk wuq;a;kag ji úi j,ska f;dr f.or j;af;ka fk<d.;a wU j,ska fï rij;a îu j,ska ix.%y lr,d n,kak'

wjYH jkafk

fyd¢ka meiqKq wU f.ä - 3

j;=r ùÿre - 5 - 6

moug iSks

ÆKq iy .ïñßia iaj,amhla

ms<sfh, lrkafk fufyuhs'

wuq wU f.k WKq j;=‍f¾ fyd¢ka ;ïnd uoh iQrd .kak' iQrd.;a uo íf,kavrhg oud moug j;=r tla lr .id .kak' miqj ÆKq" .ïñßia iy iSks moug oud YS;lr ms<s.kajkak'

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *