Models mirror
Maheshika Peiris
images (5)
namitha
images (20)
Senasuru Maruwa
images (20)
Rishe Angle
images (33)
  Song of the Day - Lyrics
Sanda Eliya Mamainam
Oba Mata Tharuwaki G
Adare Tharam
Sudu Neluma
Ma Hadawala
Ada Deegeka
  Films
DR 350 Llai Tamil Mo
18 korean movie firs
Khooni Raat
Cello - Full Korean
Nombara Eke Chandiya
The Running Man
  Cartoons
ROBIN HOOD - 56
Tin Tin Sinhala Cart
MAD 2014-05-26
DUCK DODGERS (13) 20
Electro Boy (27) 201
KRISHNA BALRAM- (14)
  Ladies Article
Sep 02, 2013  Views 2185
Sep 30, 2012  Views 2419
Sep 03, 2014  Views 2739
Sep 02, 2012  Views 2123
ñ,ala fIala
Jun 25, 2016  Views 2180
Ñ,s fmaiaÜ
Jul 13, 2016  Views 2399
ì;a;r .=K oek .ksuq' rej /l .ksuq'
Feb 11, 2014  Views 2173
Aug 30, 2014  Views 2156
ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak
Sep 22, 2015
view 2189 times
0 Comments

ldka;djka msßñkag yx.k wdYdjka fukak

ldka;djka ;u wdYdjka ms<sn|j msßñka iu. l;dny lrk wjia:d wvqh' ;u wdYdjka bgq fkdjqK;a ke;;a tajd yx.df. isàu ldka;djkaf.a iajNdjhhs' fï ldka;djka lsisfjl=g;a fkdlshk is;e.s lsysmhls fï'

01' ldka;dj jeäfhkau leu;s fmkqug jvd l;dny ú,dYhgh' uDÿ jpk Tjqkaf.a wYdjhs'

02' msßñhd yd l;djg ue,s njla fmkakqjo weh jvd;au leu;s l;d lrlr isàugh'

03' wieì oiqka ryfia n,kakg leu;sh' th ryila fia rlskq we;'

04' YS; ld,hg jvd leu;sh' ta tl,g ;u wYdjka jeämqr Woaëmkh jk ksidh'

05' msßñkaf.a w`.mi`.Û n,kakg;a weúÈk ú,dYh n,kakg;a Tjqka wYd lrhs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *