කහ කිරිල්ලිය සේ හැඩ වී මල් මංගල්‍යයටයි යන්නේ


Jul 15, 2014    Views: 2894

මංගල මාසය පසුවුවත් තවමත් විවාහ මංගල්‍යවල නම් අඩුවක් නැහැ. ඔබත් තව නොබෝ දිනකින් ඇති මංගල උත්සවයකට සහභාගී වීමට සූදානමින් සිටින යුවතියක නම්, එදිනට ඔබ ඔසරියකින් සැරසෙන්නේ නම් මෙම ඔසරි විලාසිතාව අපූරුවට ගැළපේ

වි.

කහ කිරිල්ලියක් සේ හැඩවී මංගල්‍යයකට යන්නට පෙරුම් පුරනා ඔබටයි මේ ඔසරි විලාසිතාව.

 

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය -

 

කැමැති වර්ණයකින් ජෝර්ජට් සාරියක්


නෙට් යාර 3 1/2 ක්


සාරියේ වර්ණයෙන් කෝඩ්


කළු කෝඩ්


සාරියේ වර්ණයෙන් සීකුවින්ස්


තරමක ප්‍රමාණයේ මල්ටි රයිස් ස්ටෝන්ස්


රතු, කහ ස්ටෝන්ස්

 

 

මෝස්තරය නිර්මාණය කිරීම -

 

පළමුව තමන්ගේ උසට සාරි පොට ලකුණුකර ගන්න. රෙද්ද ඇඳ නෙරියත් සාරි පල්ලුවත් ලකුණු කරගන්න. පසුව සෘජිෆෝම් බෝඩ් එක මත ඇඳගත් මෝස්තරය තබා එයට උඩින් පොලිතින් කොළය තබා ඊට උඩින් සාරියත් නෙට් කොටසත් තබා ඩ්‍රෝවිං පින්ස් ගසා ගන්න. දැන් විනිවිදව පෙනෙන මෝස්තරය උඩින් ෆැබ්රික් ග්ලූ දමන්න. මෙය අඟල් 5 ක ප්‍රමාණයට සිටින සේ සකස්කර ගන්න. දැන් මෙය වේළෙන්නට තබන්න.

 

 

මෙලෙසටම සාරි පල්ලුවටත් අඟල් 18 ක ප්‍රමාණයට මෝස්තරය සිටින සේ සකස් කරගන්න. දැන් මෙය වේළෙන්නට තබන්න. දැන් වේළුණු සාරිය ගෙන හොඳ පිට හරවා අනවශ්‍ය සාරි කොටස් ඉවත් කරගන්න. ඔබට ඉතා ලස්සන මෝස්තරයක් සාරිය තුළින් මතුවී පෙනෙනවා ඇති. දැන් යලිත් සාරිය පෙරසේම සෘජිෆෝම් බෝඩ් එක මත එලා සාරියේ වර්ණයෙන් සහ කළු කෝඩ්වලින් මෝස්තරය වටා ෆැබ්රික් ග්ලූ ආධාරයෙන් අලවා ගන්න.

 

 

දැන් රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි හත්ත වැනි කොටස උඩින් රයිස් ස්ටෝන් එක බැගින් අලවා එතැන සිට පහළට සාරියේ පාට සීකුවින්ස් අලවා ගන්න. මෙහි තිබෙන පෙති තුනේ මල මැදට රතු ස්ටෝන් එකක් අලවා ගන්න. රේණුවලට ගෝල්ඩ් සහ රතු ස්ටෝන් අලවා ගන්න. නෙරියටත් මෙම මෝස්තරයේ කුඩා කොටසක් ගෙන කෝඩ් අලවා හැඩකර ගන්න.

 

 

මෙම සාරි මෝස්තර නිර්මාණය පිළිබඳ ඔබට ගැටලුවක් ඇත්නම් 0714086424 අංකයෙන් ශිල්පිනිය අමතා තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

 

උපදෙස් - ප්‍රවීණ සාරි මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පිනී ජයන්ති ගමගේ

ඡායා - ශාන් ප්‍රභාත් රඹුක්වැල්ල

රූ රටා - ටිරොන් - නිරූපණය – තිළිණි

හැඩගැන්වීම - සුභාදි විතානානගේ

 

Image

Views: 13      Jul 15, 2019

Views: 11      Jul 15, 2019

Views: 22      Jul 13, 2019

Views: 43      Jul 08, 2019

Views: 32      Jul 08, 2019

Views: 57      Jul 04, 2019

Views: 59      Jun 28, 2019

Views: 47      Jun 28, 2019

Views: 44      Jun 28, 2019

Views: 56      Jun 28, 2019

Views: 47      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 24, 2019

Views: 65      Jun 24, 2019

Views: 47      Jun 19, 2019

Views: 45      Jun 19, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 41      Jun 19, 2019

Views: 56      Jun 03, 2019

Views: 64      Jun 03, 2019

Views: 66      Jun 03, 2019

Views: 64      Jun 03, 2019

Views: 87      Jun 02, 2019

Views: 54      Jun 01, 2019

Views: 68      May 29, 2019

Views: 61      May 29, 2019

Views: 63      May 29, 2019

Views: 62      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 45      May 28, 2019

Views: 52      May 27, 2019

Views: 50      May 27, 2019

Views: 46      May 26, 2019

Views: 131      Apr 10, 2019

Views: 138      Apr 10, 2019

Views: 156      Apr 10, 2019

Views: 149      Apr 09, 2019

Views: 143      Apr 09, 2019

Views: 217      Mar 15, 2019

Views: 163      Mar 15, 2019

Views: 154      Mar 15, 2019

Views: 215      Feb 25, 2019